Ana Sayfa TTK A.Ş. Kendi Paylarını Alabilir mi?

  A.Ş. Kendi Paylarını Alabilir mi?

  1626
  0

  1- A.Ş.NİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ HANGİ HALLERDE GERÇEKLEŞİR?
  1.1- Bir anonim şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin 1/10’nu aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir.
  1.2- Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok 5 yıl için geçerli olacak bu yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayıları belirtilerek toplam itibarî değerleriyle söz konusu edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir. Her izin talebinde yönetim kurulu kanuni şartların gerçekleştiğini belirtir.
  1.3- Birinci ve ikinci maddelerdeki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.
  1.4- Bu hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan paylar iktisap edilebilir.
  1.5- Yukarıdaki maddelerde yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından iktisabı hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu şeffaflık ilkeleri ile fiyata ilişkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.

  2- A.Ş. GENEL KURUL KARARI OLMADAN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP EDEBİLİR Mİ?
  Bir şirket, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdirde, kendi paylarını, genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan da iktisap edebilir.
  Payların bu yolla iktisabı hâlinde yönetim kurulu ilk genel kurula;
  2.1- İktisabın sebep ve amacı,
  2.2- İktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını temsil ettiği,
  2.3- Bedeli ve ödeme şartları,
  hakkında yazılı bilgi verir.

  3- A.Ş.’NİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİNDEKİ İSTİSNA HALLERİ NELERDİR?
  Bir anonim şirket,
  3.1- Esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin TTK 473 ilâ 475’inci madde hükümlerini uyguluyorsa,
  3.2- Küllî halefiyet kuralının gereğiyse,
  3.3- Bir kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa,
  3.4- Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının tahsili amacına yönelikse,
  3.5- Şirket, menkul kıymetler şirketiyse,
  kendi paylarını iktisap edebilir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikA.Ş.’lerde Yönetim ve Temsil Kimler Tarafından Yapılır?
  Sonraki İçerikAylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)’de oldu

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz