Ana Sayfa Vergi 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Öncesinde Kısmen Tahsil Edilen Vergiler İçin Kullanılacak Katsayılar...

  7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu Öncesinde Kısmen Tahsil Edilen Vergiler İçin Kullanılacak Katsayılar Nedir?

  1309
  0

  1- ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLERE İLİŞKİN GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMLARINDAN, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE KISMEN TAHSİL EDİLENLER İÇİN UYGULANACAK KATSAYILAR NEDİR?
  Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, 7020 Sayılı Yapılandırma Kanununun yayımı tarihinden önce kısmen tahsilat yapılmışsa,
  1.1- Verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine,
  1.2- Vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine,
  Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

  2- DAHA ÖNCEDEN TAHSİL EDİLMİŞ VERGİLERE AİT GECİKME ZAMMI VE FAİZLERİ YAPILANDIRMA SONRASI İADE EDİLİR Mİ?
  Ödenmiş gecikme faizi/gecikme zammı tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması hâlinde herhangi bir tahsilat yapılmayacak, kalan gecikme faizi/gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme faizi ve gecikme zammından red ve iade yapılmayacaktır.

  Ödenmiş gecikme faizi/gecikme zammı tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması hâlinde ise ödenecek tutar, Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme faizi/gecikme zammı çıkartılmak suretiyle tespit edilecektir. Bu şekilde belirlenen tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan gecikme faizi/gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

  Örnek:
  Ocak, Şubat, Mart/2016 vergilendirme dönemine ilişkin 22.850,00 TL kurum geçici vergi tahakkuk etmiştir. Ancak, mükellef 17.5.2016 vadeli kurum geçici vergi borcunu ödememiştir. Söz konusu kurum geçici vergi borcu mükellefin kurumlar vergisi beyannamesini, beyanname verme süresi içerisinde vermesi nedeniyle, 01.04.2017 tarihi itibarıyla terkin edilmiş ve 3.359,06 TL gecikme zammı hesaplanmıştır.

  Mükellefin gecikme zammı borcuna karşılık vergi dairesince 02.05.2017 tarihinde 350,00 TL tahsilat yapılmıştır.
  Mükellefin, 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması hâlinde geçici verginin vade tarihinden terkin edildiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı tutarı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
  Bu durumda uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı  %4,8855’dir.

  Toplam Yİ-ÜFE tutarı ise (22.850,00 x %4,8855=)1.116,34 TL olacaktır.
  Mükellefin gecikme zammına karşılık hiç ödeme yapmamış olması hâlinde, Kanun hükmünden yararlanmak için ödemesi gereken tutar 1.116,34 TL’dir.

  Ancak, mükelleften Kanunun yayım tarihinden önce gecikme zammına karşılık 350,00 TL tahsilat yapıldığından, 7020 sayılı Kanuna göre ödemesi gereken Yİ-ÜFE tutarından, daha önce ödenen gecikme zammı tutarı çıkarılarak tahsili gereken Yİ-ÜFE tutarı bulunacaktır.
  Buna göre, ödenecek Yİ-ÜFE tutarı; (1.116,34 – 350,00=)766,34 TL’dir.

  Mükellefin bu tutarı Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi hâlinde gecikme zammından kalan (3.359,06 – 350,00=)3.009,06 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

  Kaynak: Resmi Gazete (03.06.2017 – 30085)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik2016-2017 Mayıs Ayı Karşılaştırmalı İl Bazında Kurulan-Kapanan Şirket Sayılarını Biliyor musunuz?
  Sonraki İçerik7020 Sayılı Yapılandırma Kapsamındaki İdari Para Cezaları İçin Yapılandırma Oranları Neye Göre Uygulanacaktır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz