Ana Sayfa Muhasebe 31.12.2023 Bilançolarında Enflasyon Düzeltmesi Nasıl Yapılacaktır?

  31.12.2023 Bilançolarında Enflasyon Düzeltmesi Nasıl Yapılacaktır?

  182
  0

  1) Mali tabloda yer alan kıymetlerden hangilerinin parasal olmayan kıymet olduğu tespit edilecektir.

  Tebliğ Taslağı ekinde bu kıymetler belirtilmiştir.

  2) Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarları (düzeltmeye esas tutarları) bulunacaktır.

  3) Tespit edilmiş parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde düzeltmeye esas tarihleri ve düzeltme/taşıma katsayıları belirlenecektir.

  4) Tespit edilmiş düzeltmeye esas tutarlar ait oldukları düzeltme/taşıma katsayılarıyla çarpılacak ve parasal olmayankıymetlerin düzeltilmiş tutarları hesaplanacak ve enflasyon farkları kayıtlara alınacaktır.

  5) Parasal olmayan kıymetler düzeltilmiş değerleriyle, parasalkıymetler ise düzeltmeye tabi tutulmaksızın mali tabloda gösterilecektir.

  Parasal Kıymetler: Ulusal para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kalan, ancak satın alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler.

  Parasal Olmayan Kıymetler: Parasal kıymetler dışındaki diğer kıymetlerdir.

  Enflasyon düzeltmesi işlemine başlamadan önce, amortisman ayırma, kur farkı hesaplama vb. işlemler tamamlanmış ve her zaman olduğu gibi gelir tablosu ve bilanço hazırlanmış olmalıdır.

  Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarları belirlenirken bir kısım değerler, parasal olmayan kıymetlerin 213 sayılı Kanunun değerleme hükümlerine göre bulunan tutarlarından düşülür ve bu işlemden sonra bulunan miktarlar düzeltmeye esas alınır.

  Enflasyon düzeltmesine esas alınacak tutar belirlemeden önce Reel Olmayan Finansman Maliyetleri (ROFM), ilgili parasal olmayan kıymetin düzeltmeye esas değerinden düşülmelidir.

  1/1/2024 tarihinden önce ayrılmış ve sermayeye ilave edilmiş olan yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların sermayeye ilavesi nedeniyle oluşan sermaye artışları, artış olarak dikkate alınmaz ve bunlar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

  Reel Olmayan Finansman Maliyeti

  Amaç ödenen faiz içerisindeki anaparaya ait enflasyon kaybının (reel olmayan faiz) ayrıştırılmasından sonra kalan kısmın (reel faiz) enflasyon düzeltmesinde dikkate alınmasını sağlamaktır.

  ROFM İhtiva Edebilecek Varlıklar

  1. Stoklar,
  2. Maddi duran varlıklar,
  3. Mali duran varlıklar,
  4. Özel tükenmeye tabi varlıklar.

  Maliyet veya alış bedelleri içerisinde ROFM ihtiva edebilen, iktisadi işletmeye dâhil kıymetler Tebliğe ekli listede (EK 3) yer almaktadır.

  Kredilerle ilgili (vergi ve harçlar gibi) bazı finansman giderleri, kullanılan yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak oluşmadığından enflasyon unsuru içermez. Bu nedenle enflasyon düzeltmesi uygulamasında bu giderler reel olarak kabul edilir ve bunlar için ayrıca reel olmayan finansman maliyeti ayrıştırması yapılmaz.

  Reel olmayan finansman maliyetinin tevsikineilişkin kayıt ve belgelerin açık ve kesin bilgiler içermesi gerekmektedir.

  Toplulaştırılmış yöntemlerle düzeltmeye tabi tutulan kıymetlerin (Stoklar) maliyet bedeline intikal ettirilen reel olmayan finansmanmaliyetlerinin düşülmesi ihtiyaridir.

   


  Kaynak: GİB – Tebliğ Taslağı, İSMMMO,
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikEnflasyon düzeltmesi yapmadan önce her zaman olduğu gibi normal ticari bilanço hazırlanmalıdır
  Sonraki İçerik30 Yıl önce alınmış varlıklar için enflasyon düzeltmesi nasıl hesaplanacak?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz