Ana Sayfa Vergi 2022 Matrah artırımı kıyaslaması için 2021 yılı gelir vergisi matrahınını % 122,93...

  2022 Matrah artırımı kıyaslaması için 2021 yılı gelir vergisi matrahınını % 122,93 oranıyla mı çarpacağız?

  223
  0

  Matrah artırımı ile ilgili sorum olacaktı, 2021 yılının gelir vergisi beyan edilen matrahını yeniden değerleme oranı olarak 2,2293 ile mi çarpacağız?

  7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2022 YILI İÇİN GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ÖZET BİLGİ

  7440 Geçici 1. Madde Hükmüne Göre 2022 Takvim Yılına Yönelik Matrah Artırımında Bulunulabilmesi İçin;

  Gelir vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır. Ayrıca, anılan yıllara ilişkin olarak belirlenen oranlarda artırılan matrahların tutarı, ilgili yıllara ilişkin belirlenmiş asgari matrah artırrm tutarlarından da az olamayacaktır. Ancak, 2022 yılı için matrah artırımında bulunulması için;

  • 2022 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmiş olması
  • Bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması, şarttır.
  Ayrıca, 2022 yılına ilişkin olarak;
  • Üçüncü geçici vergilendirme dönemine ait beyanname verilmemiş ise, ikinci geçici vergilendirme dönemine ait beyannamesinde beyan edilen matrah %100 oranında artırılır
  • Sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmiş ise, bu beyannamede beyan edilen matrah %300 oranında artırılır ve artırılan bu tutarlar kıyaslamaya konu geçici vergi tutarı olarak dikkate alınır.

  2022 yılına ilişkin olarak, matrah artırımına ilişkin kıyaslama hükümleri dikkate alınmadan önceki 2022 takvim yılında beyana konu edilecek gelir/kurumlar vergisi matrahları kıyaslama sonucu ortaya çıkan tutardan fazla ise, bu fazla olan tutar ilgili dönem beyannamesinde vergiye esas matrah olarak dikkate alınacaktır.

  ÖRNEK
  GV Mükellefi (B)’nin
  2021 YILI Gelir Vergisi Beyanı 400.000 TL
  2022 YILI Gelir Vergisi Beyanı 600.000 TL
  2022 YILI 3’üncü Dönem Geçici Vergi Beyanı 500.000 TL

  1) 2021 YILI BEYANI: 400.000 TL x %122,93=891.720 TL (%122,93 oranında artırılmış matrah)
  2) 2022 YILI 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI 500.000 TL x % 40 =700.000 TL (% 40 oranında artırılmış matrah)

  Bu Tutarlardan Yüksek Olanı 891.720 TL TL Dikkate Alınacaktır. (Vergiye Esas Matrah Yüksek Olan 891.720 TL ‘dir)
  2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanı 600.000 TL Olduğu İçin 2022 Yılı İçin Matrah Artırımına Esas Tutar 891.720 TL Olacaktır.

  2022 YILI için verilen Gelir Vergisi Beyannamesi için düzeltme beyannamesi verilecek nin GV beyannamesinin “ 7440 Sayılı Kanun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Gelir Vergisine Yönelik Artırılan Matrah” Bölümüne 291.720 TL Yazılacak (891.720 – 600.000= 291.720 )

  2022 yılı matrahı artırılması halinde ;

  GV beyannamesinde Normal Beyan edilen matrah: 600.000.-TL
  Matrah artımından dolayı İlave matrah: 291.720.-TL
  2022 Yılı Gelir Vergisi Toplam Matrah: 891.720.-TL

  2022 YILI GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI HESAPLAMASI:

  2022 Yılı İçin Matrah artırımı 891.720 TL % 25 =222.930 TL ‘dir

  HESAPLANAN MATRAH ARTIRIMI VERGİSİ 222.930 TL % 20 = 44.586-TL

  NOT: 7440 Sayılı Kanunun GEÇİCİ 1/b hükmüne göre; Matrah artırırımı Kanunda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacak 2022 YILI İÇİN
  BİLANÇO usulü için asgari tutar: 200.000 .-TL
  İŞLETME Defteri için asgari tutar: 105.000 TL

  2022 YILINA İLİŞKİN MATRAH ARTIRIMLARINA YÖNELİK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE DÜZELTME BİLGİ NOTU :

  2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği tarihten sonra 2022 yılına ilişkin matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen kıyaslamanın yapılması ve kıyaslama sonucunda anılan madde hükmü nedeniyle 2022 yılına ilişkin beyannamelerde düzeltme yapılarak beyan edilen matrahın artırılması gerektiği hallerde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilmesi için öncelikle 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisine yönelik düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

  Düzeltme beyanının yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde yapılmış olması halinde tahakkuk eden vergi, yıllık gelir/kurumlar vergisi ödeme süreleri içinde, bu süre geçtikten sonra yapılmış olması halinde ise bu beyanname üzerine ödenmesi gereken verginin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde (gelir vergisinin ilk taksiti bir ay içinde ikinci taksiti kanuni süresinde) ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu beyanname, kanun hükmünden yararlanılabilmesi için getirilen yasal zorunluluk kapsamında verildiğinden, bu beyanların kanuni süre geçtikten sonra başvuru süresi içinde yapılması durumunda vergi cezası kesilmeyecek, gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerik2022 Matrah artırımı için kurumlar vergi beyannamesine düzeltme nasıl verilecek?
  Sonraki İçerikMali müşavir ve avukatlara pos cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz