Ana Sayfa Vergi TUGS’a Kayıtlı Römorkör Hizmetine Ait Mahkeme Kararınca Alınacak Olan Tazminat Ve Temerrüt...

  TUGS’a Kayıtlı Römorkör Hizmetine Ait Mahkeme Kararınca Alınacak Olan Tazminat Ve Temerrüt Faiz Gelirleri İstisna Kapsamında mıdır?

  1414
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: TUGS’a kayıtlı römorkör hizmetine ilişkin Mahkeme kararına istinaden ödenen tazminat ve temerrüt faiz gelirlerinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı römorkörler ile römorkör hizmetleri konusunda faaliyet gösteren şirketiniz tarafından, sahibi olduğunuz römorkörlerle verilen römorkaj hizmetine ilişkin olarak ………………….. ile şirketiniz arasında düzenlenen ve karşı firma tarafından haksız nedenle sona erdirilen sözleşmede uyuşmazlık olması halinde tahkime gidileceğine ilişkin hükme yer verildiği ve şirketinizce açılan tahkim davasının lehinize sonuçlandığı belirtilerek, dava sonucunda tahsil edilen ve edilecek olan tazminat ve temerrüt faiz gelirlerinin kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesinde, Kanunda geçen gemi kavramının ticari amaçla kullanılan her q türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemilerini ifade ettiği, aynı Kanunun 12’nci maddesinde ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.1.2. İstisna kazanç tutarının tespiti” başlıklı bölümünde;

  “İstisnanın uygulanabilmesi için gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin giderlerin düşülmesi suretiyle istisna kazancın tespiti gerekir.

  Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi sonucunda zarar doğması halinde, bu zararın diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde, gemiye ait amortisman ve itfa payları da dahil olmak üzere bu faaliyet için yapılan giderler, istisna kapsamı dışında elde edilen kazançlardan indirilemeyecektir.

  Münhasıran Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerle yapılan deniz taşımacılığı faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ile bu gemilerin devrinden doğan kazançlar istisnaya konu olacağından, anılan faaliyetler nedeniyle doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirlerinin kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Öte yandan, anılan sicile kayıtlı gemilerle yapılan deniz taşımacılığı ile bu gemilerin devrine ilişkin faaliyetlerle ilişkili olmaksızın elde edilen kur farkı, vade farkı gelirleri ile faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirler için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

  İstisnadan yararlanılabilmesi için kayıtların, istisna kazanç ile diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç ayrımının yapılmasını sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu istisnanın kapsamı Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar ile sınırlı olup şirketinizin sahip olduğu ve Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı römorkörler ile verilen römorkaj hizmetine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin hizmeti alan şirket tarafından feshi nedeniyle açılan dava sonucunda, mahkemece tarafınıza ödenmesine karar verilen tazminat ve temerrüt faizi gelirlerinin, söz konusu kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  1 Eylül 2015 Tarih ve 62030549-125[5-2015/56]-78088 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikGurbetçiler Dikkat! Trafik Cezalarını Ödemezseniz Geri Dönüş Yapamazsınız!
  Sonraki İçerikŞirket Aktifine Kayıtlı ve Müşterek Tapulu Taşınmaz İnşaatının Tamamlanmadan Satılması Halinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz