11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 7:21
Ana Sayfa Etiketler Sözleşmesi

Etiket: sözleşmesi

Şirketlerin Aktif ve Satış Büyüklüğüne Göre YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi...

0
Halka Açık Olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefi olan Limited ve Anonim şirketlerin Aktif Toplamları veya Satış Cirolarıyla İlgili YMM ile Tam Tasdik Yapma Zorunluluğu var mıdır?

Ödeme alınamayan müşterinin SMMM sözleşmesi tek taraflı iptal edilebilir mi?

0
Ödeme alınamayan müşterinin SMMM sözleşmesi tek taraflı iptal edilebilir mi?

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Sözleşmeleri Her Yıl Yenilenmeli Midir?

0
Yıllık olarak düzenlenen hizmet sözleşmesinin izleyen yıllarda kendiliğinden uzaması ve ayrıca bir sözleşme düzenlenerek imzalanmaması veya şerh konulmaması durumunda ise damga vergisi hesaplanmamaktadır.

Zamanaşımına uğramış kira sözleşmesinin resmi daireye sunulması halinde damga vergisi ödenir...

0
Damga vergisinde zamanaşımı süresi, vergi alacağının doğduğu dolayısıyla kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden yıldan başlamak üzere beş yıl olup, bu süre içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergi zamanaşımına uğramakta, ancak bu süre dolduktan sonra, resmi dairelere ibraz edilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması, kira bedellerinin ödenmesi veya izleyen yıl kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin olarak ilgili kurumlarca "onay" ya da "olur alınması veyahut süre bitmeden önce taraflardan birinin diğerine ihbarda bulunması gibi hallerle kağıdın hükmünden yararlanılması durumunda, bu kağıt için damga vergisi yeniden doğacak ve zamanaşımı yeniden başlayacaktır.

Konut kira sözleşmesi için damga vergisi ödenir mi?

0
İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin gerçek kişilerce mesken olarak kiralanması durumunda buna ilişkin olarak düzenlenen kira sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. Ancak, 9/8/2016 tarihinden önce düzenlenen...

Gayrimenkul satışında tahsilatı yabancı para ile yapabilir miyiz?

0
Gayrimenkul satışında tahsilatı yabancı para ile yapabilir miyiz?

Noter Sözleşmesi İle Şahıstan Alınan Binek Oto İçin Gider Pusulası Düzenlenmelidir

0
Firma noter sözleşmesi ile şirket adına aldığı binek aracı kayıtlarımıza almamız gerekir mi?

Eski yıllara ilişkin muhasebe sözleşmesinin iptali yapılabilir mi?

0
Mükellefim ile 2011 yılından kalan bir sözleşmem var. Bunu iptal etmek istiyorum. İnternet vergi dairesinden iptali gerçekleştirdim. Ancak İsmmmo sayfasından ancak 2015 yılına kadarki sözleşmelerimi görebiliyorum. Başka bir sayfadan eski sözleşmelerimi iptal edebilir miyim?

YMM İle tam tasdik sözleşmesi olan mükellefe SMMM hizmeti veren serbest...

0
Tam tasdikli olan A.Ş firmasının defter tutma işlemini yapıyorum beyanlarını YMM veriyor bununla ilgili sözleşme yapmam gerekli mi yoksa sadece makbuz kesmem yeterli mi?

Kale sözleşmesi için iş akdinin feshinde ödenen para üzerinden gelir ve...

0
Kale sözleşmesi için iş akdinin feshinde ödenen para üzerinden gelir ve damga vergisi ile SGK Primi kesilir mi?