13.9 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 0:13
Ana Sayfa Etiketler Bir

Etiket: bir

Vergi mükellefi olmayan bir kişiye yaptırılan çeviri için KDV hesaplanacak mı?

0
Çeviri işlerinde stopaj ve KDV yükümlülüğü

Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılabilir mi?

0
Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılamaz. İşveren, işçinin yıllık iznini kullandığı süre içinde bir başka işte ücret karşılığı çalıştığını öğrendiğinde, yıllık izin için ödediği ücreti işçiden geri talep edebilir.

Şirkette hafta içi bir gün ücretsiz izin kullanan bir çalışan hafta...

0
Şirkette hafta içi bir gün ücretsiz izin kullanan bir personel hafta tatili kesilir mi,4857 sayılı iş kanunu 46'ya göre bu izin çalışma süresinden sayıldığı için kesilmez mi?

Beyana tabi bir işlem olmadığında KDV-2 beyannamesinin boş da olsa verilmeyecektir

0
Devamlı olarak KDV-2 Beyannamesi veriyorduk Kısmi tevkifata tabi herhangi bir işlem-fatura olmadığı zaman KDV-2 Beyannamesi verilmiyor doğru mudur? Bu konuda herhangi bir mevzuat değişikliği oldu mu?

Tatil günlerinde çalışan bir kişiye, bu çalışma karşılığındaki ödenecek ücret nasıl...

0
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın çalışanlara ödenmektedir.

Bağımsız çalışmaya devam eden SMMM ayrıca bir şirkette 4/1-a (SSK) statüsünden...

0
Ofisi olan faaliyet gösteren mali müşavirlik ünvanını kullanan birisi, aynı anda şirketlerde farklı iş kolu ile sgk'lı olabilir mi?

Bağımsız çalışan mali müşavirler yerel seçimlerde muhtar azası olabilir mi? Meslek...

0
Mali müşavirler, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunamazlar.

Süresiz Çalışma Ve Oturma İzni Olan Kişinin İşe Giriş Bildirgesinde Özellikli...

0
Yabancı uyruklu sigortalılar için 1 no.lu “Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)” belge türü seçilerek devam edilecektir.

Tasfiye Halinde Olan Şirketlerin E-Defter Gönderme Yükümlülüklerinde Bir Farklılık Var Mı?

0
Dönem içinde kapanışı yapılan E-defter mükellefinin defter kapanışı ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? Tasfiye süreci e-defter hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Mevcutta var olan limited şirketi bir mali müşavir satın alıp çalışabilir...

0
Hazır hazırda kurulu Ltd şirketini mesleki faaliyet için devir alacağım, Meslek mensubu dışında ortak olabilir mi şirkete?