18.7 C
İstanbul
Pazar, 25 Şubat 2024 17:57
Ana Sayfa Etiketler 2023

Etiket: 2023

Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilme Şartları Nelerdir?

0
Eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı olarak beyanname üzerinden indirilmekte olup indirilemeyen kısım gelecek yıla devredilemez.

2023 Yılında 3 Milyon TL üzerinde ciro yapanlar 1 Temmuz 2024...

0
2023 Yılında 3 Milyon TL üzerinde ciro yapanlar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-Faturaya ve 1 Ocak 2025 tarihine kadar e-Deftere geçmek zorundadır

Bilanço usulüne göre defter tutma hadlerinin altında kalanlar izleyen yıl DBS’den...

0
Şahıs 1.sınıf e defter mükellefi hadlerin altında kaldığından işletme defterine geçiş yapabilir miyiz?

2023 Satış ve alış hadleri düşük kalanlar 2024 yılında DBS üzerinden...

0
Defter hadlerinde 2.sınıfa düşen e defter mükellefi işletme defterine dönebilir mi?

2023 Yılı içinde 5 kişiyi aşanlar 2024 Ocak ayında zorunlu BES...

0
Bir iş yeri otomatik bes sistemine geçmesi beş işçi ile zorunlu yoksa beş işçiden fazla olması durumunda mı bes sistemine geçirmeliyiz?

Yeniden değerleme sonucu oluşan tutar sermayeye eklenebilir mi?

0
213 Sayılı kanuna göre 2022 yılında binalar hesabına yeniden değerleme yaptık ve %2 vergisini ödedik.2022 yılında satışları gerçekleşen binaların 2023 yılında 522 hesapta kalan maddi duran varlık yeniden değerleme tutarlarını sermaye hesabına ilave edebilir miyiz?

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas...

0
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2023 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

2023 Yılında işe başlayan işletme defterine tabi vergi mükellefinin e-fatura ve...

0
2023 yılında faaliyete başlayan ve turizm işi ile uğraşan şahıs şirketinin turizm'den dolayı e fatura ve e deftere geçiş zorunluluğu var mıdır?

2024 Binek oto muhasebe kaydı

0
2024 Yılında Binek oto alımında ödenen ÖTV ve KDV'nin toplamının 690.000 TL'ye kadar olan kısmı direkt gider yazılabilir. (Vergi matrahının tespitinde indirim konusu olarak dikkate alınabilir)