Ana Sayfa TTK Kollektif Şirketin Sona Erme Sebepleri Nelerdir?

  Kollektif Şirketin Sona Erme Sebepleri Nelerdir?

  8907
  0

  1- KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONE ERME SEBEPLERİ NELERDİR?
  Kollektif şirketler, 253’üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Türk Borçlar Kanununun 639 ve 640’ıncı maddelerinde öngörülen ve aşağıda yazılı sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle sona erer;
  1.1- Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflası,
  1.2- Şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen, sermayenin tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmemiş olması,
  1.3- Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi,
  1.4- Kanunun 215’inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilan yapılmamışsa, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mahkemece feshe karar verilmesi,
  1.5- 254’üncü madde hükmü saklı kalmak üzere ortaklardan birinin iflası,

  ***Şirket sözleşmesinde belirli bir veya birkaç sebep göstermeksizin hükümde infisah sebeplerinden herhangi birinin varlığı hâlinde şirketin sona ermeyeceğinin ifade edildiği genel nitelikteki hüküm geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, bazı belirli fesih sebeplerinin şirketin sona ermesi sonucu doğurmayacağı şirket sözleşmesinde kabul olunabilir.

  2- KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ HALİNDE HAKLI SEBEPLER OLARAK NELER GEÇERLİ SAYILMAKTADIR?
  Haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış olmasıdır; özellikle;
  2.1- Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması,
  2.2- Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi,
  2.3- Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması,
  2.4- Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi,
  gibi hâller haklı sebeplerdendir.

  ***2.1, 2.2 ve 2.3 maddeler gereğince kendisinde fesih sebebi doğmuş olan ortağın dava hakkı yoktur.

  3- KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ HALİNDE SAYILAN ÖZEL DURUMLAR NELERDİR?
  3.1- Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi: Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesinden dolayı fesih davası açabilmek için önce ortağa noter aracılığıyla uygun süreyi içeren bir ihbar gönderilir. İhbar, verilen süre içinde borcun yerine getirilmesi ihtarını da içerir.
  3.2- Karine: Şirket sözleşmesinde öngörülen şirket süresinin sona ermesinden sonra işlere devam etmek suretiyle zımni biçimde uzatılmış bulunan veya süresi bir ortağın hayatına bağlanmış olan şirketler, belirsiz süreli şirket sayılırlar.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik58 Numaralı Bağımsız Denetim Standardı Tebliği Yayımlandı!
  Sonraki İçerikKollektif Şirketin Sona Ermesi Halinde Tescil ve İlan Kimler Tarafından Yapılır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz