Ana Sayfa Vergi Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar Firmalardan Yapılan Alımların Gerçekliği Hangi Belgelerle...

  Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar Firmalardan Yapılan Alımların Gerçekliği Hangi Belgelerle İspatlanabilir

  2
  0

  26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1. Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E) bölümünde “Özel Esaslar” düzenlenmiş olup, bu bölümün “3.5. Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar” ve “4.5. Haklarında Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar” başlıklı bölümlerinde,  haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespit bulunan mükelleflerin durumlarından haberdar edilerek kendilerine 15 gün içinde olumsuzluğu gidereceklerinin bildirileceği ve verilen süre içerisinde işlemin gerekliliğini Tebliğin (IV/E-5) bölümündeki açıklamalara göre ispat eden veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir.

  Bu itibarla vergi denetim birimlerinde mükellefe tebliğ edilen yazıların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen döneme/dönemlere ilişkin olarak hakkında olumsuz rapor/olumsuz tespit bulunan mükelleflerden yapmış olunan alımlara ilişkin işlemin gerçekliğini KDV Genel  Uygulama Tebliğinin (IV/E-5) bölümünde belirtilen;

  a) ‘İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi,
  b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilir’ hükümlere göre mükellefçe ispat edilmesi veya mükellefin ilgili dönem beyanlarını Tebliğ’de belirtildiği şekilde düzeltmesi halinde yazının tebliğ edildiği mükellef bakımından Özel Esaslar tabi tutulma işlemi uygulanmayacaktır.

  Yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazıyı gönderilen daireye bilgi verilmemesi işlemin gerçekliğinin ispatlanmaması veya beyannamelerin düzeltilmemesi halinde ise sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti dolayısıyla özel esaslara ilişkin hükümler yazıyı gönderen denetim birimlerince re’sen uygulanmaktadır.

  Düzeltmeye İlişkin Önemli Notlar;
  1.1. Düzeltme yapılması halinde, düzeltme yapılan dönemde(alım yapılan aylar) Ödenecek KDV mevcut ise düzeltmesi yapılan tutar Ödenecek KDV’nin üzerine eklenecek; ancak Ödenecek KDV mevcut değilse sonraki dönemlerde ilk ödeme çıkacak/çıkabilecek aya düzeltme yapılacak ve varsa müteakip aylar devir KDV yönünden düzeltilecek,

  1.2. Alım yapılan aylar düzeltildikten sonra Sürekli Devreden KDV’nin bulunması; indirimi yapılan KDV’nin, müteakip ayların devir KDV’sinden daha düşük olması halinde, son verilen/verilecek KDV Beyanında düzeltilen KDV tutarı indirimlerden/devirden düşülecektir. Ancak alım yapılan aylar düzeltildikten sonra İade Edilebilir KDV’nin bulunması halinde 60 Nolu KDV Sirküsü gereği, alım yapılan dönem/dönemlerden sonra Ödenecek KDV’nin bulunduğu dönem veya Ödenecek KDV’nin bulunmaması halinde İade Edilebilir KDV’nin bulunduğu tüm dönemler düzeltilecektir.

  2. Düzeltmelere 213 sayılı Kanunun 371 inci(Pişmanlık) madde hükümleri uygulanamaz.

  3. Cevabi yazıların dilekçe(elden veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden) ile gönderilmesi ve dilekçelerde düzeltme yapılan dönem ve tutarların belirtilmesi.

  4. Düzeltme açıklamasına yazımızın tarih ve sayısının eklenmesi.

  5. Zaman aşımına uğramış dönem olması halinde, düzeltmenin zaman aşımının bittiği dönemi takip eden ilk KDV beyanının devir KDV yönünden düzeltilmesi ve devamında 1. maddede yazılan hususların dikkate alınması

  gerekmektedir.


  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikİş akdi sona ermeden ve işten çıkış bildirgesi düzenlenmeden Arabuluculuk Sözleşmesi ile ödenen tazminatın kurum kazancından indirilip indirilmeyeceği

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz