Ana Sayfa Vergi Gerçek Kişilerin Yurtdışından Türkiye’de Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyalarına Serbest Dolaşım İzni...

  Gerçek Kişilerin Yurtdışından Türkiye’de Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyalarına Serbest Dolaşım İzni Hangi Şartlarda Verilir?

  4177
  0
  ev-eşya-mutfak

  1- KİMLER YERLEŞİM YERİ TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINDA BULUNAN GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DEKİ EDİNDİKLERİ KONUTLARDA KULLANMAK ÜZERE GETİRDİKLERİ EV EŞYASI SERBEST DOLAŞIM İZNİNDEN FAYDALANABİLİR?
  1.1-
  Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri kullanılmış ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine bir defa ile sınırlı olmak üzere izin verilir.
  1.2- Bu bölüm hükümlerinin uygulanmasında, kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları esas olup kişilerin uyruğu dikkate alınmaz.

  2- MUAFİYETTEN FAYDALANMA KOŞULLARI NELERDİR?
  Belirtilen kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir;
  2.1- Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az 24 ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda 185 güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
  2.2- Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya Türkiye’de kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.
  2.3- Bu bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. Aile ünitesinin tespitinde, Türk vatandaşları veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneği; yabancı uyruklu kişiler için dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge; bu belgenin yabancı ülke yasaları uyarınca temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı belgelerindeki bilgilere bakılır.
  2.4- Konutun satın alınması veya en az bir yıl süre için kiralanması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda ev eşyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.
  2.5- Muafiyet bir konutta kullanılmak üzere getirilecek eşya ile sınırlıdır.
  2.6- Bu bölüm kapsamındaki eşya için kişiler tarafından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki altı ay içerisinde serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.

  3- GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE TABİ TUTULAN EV EŞYASININ SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?
  Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre de dâhil olmak üzere konutun en az 1 yıl süreyle kiralanması veya satın alınması halinde, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az 24 ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru 1 yılda 185 güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yer alan süre şartı aranmaksızın eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir.

  4- BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?
  Belirtilen kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225’inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.
  4.1- Türk vatandaşları veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneği; yabancı uyruklu kişiler için dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge; bu belgenin yabancı ülke yasaları uyarınca temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı ile yetinilecektir.

  4.2- Edinilen konut;
  4.2.1- Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu,
  4.2.2- Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az 1 yıllık kira sözleşmesi.

  4.3- Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

  5- SERBEST DOLAŞIM İZNİ HAKKININ MÜKERRER KULLANIMI NASIL KONTROL EDİLİR?
  5.1-
  Kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.

  5.2- Eşya için kişiler tarafından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki 6 ay içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

  Kaynak: Resmi Gazete (06.06.2017 – 30088)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKimler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamındadır?
  Sonraki İçerikSerbest Bölgelerde Verilen Gümrük Müşavirliğinde KDV İhracat İstisnası Uygulanacak mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz