Ana Sayfa TTK A.Ş.’lerde Tescil ve İlan Nasıl Yapılır?

  A.Ş.’lerde Tescil ve İlan Nasıl Yapılır?

  3172
  0

  1- A.Ş.’LERDE TESCİL VE İLAN NASIL YAPILIR?
  Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde 335’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca şirketin kuruluşunu izleyen 30 gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan olunan esas sözleşmeye, aşağıda sayılanlar dışında, 36’ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hususlar şunlardır:
  1.1- Esas sözleşmenin tarihi.
  1.2- Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
  1.3- Şirketin, varsa süresi.
  1.4- Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, varsa imtiyazlar.
  1.5- Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları.
  1.6- Şirketin nasıl temsil olunacağı.
  1.7- Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, unvanları, yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları.
  1.8- Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu takdirde, yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl bildirileceği.

  ***Şubeler, merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

  ***Verilen bilirkişi raporu ticaret sicili müdürlüğüne tevdi edilir.

  2- A.Ş.’LERDE TÜZEL KİŞİLİK NE ZAMAN KAZANILIR?
  2.1-
  Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
  2.2- Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur.
  2.3- Şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların pay sahiplerine rücu hakları yoktur.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikLTD. ŞTİ.’lerde Esas Sermaye Payı Hangi Hallerde Devredilebilir?
  Sonraki İçerikTurizm ve Eğlence Sektöründe Çalışacak Yabancılara Ait Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz