Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

1- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER NELERİ TASDİK EDERLER? Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin, 1.1- Malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, 1.2- Muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu, 1.3- Hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. 2- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE İLİŞKİN HANGİ HUSUSLAR MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENİR? 2.1- Yeminli malî müşavirlerin tasdik … Okumaya devam et Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nelerdir?