Ana sayfa Muhasebe Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

  Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumlulukları Nelerdir?

  1803
  0

  1- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER NELERİ TASDİK EDERLER?
  Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin,
  1.1- Malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri,
  1.2- Muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu,
  1.3- Hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

  2- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE İLİŞKİN HANGİ HUSUSLAR MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENİR?
  2.1-
  Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler,
  2.2- Tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar,
  2.3- Gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri,
  2.4- İş kolları ve ciroları,
  2.5- Döviz kazandırıcı işlemleri,
  2.6- İthalat ve ihracatları,
  2.7- Yatırımın miktarları ve nevileri ile
  belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

  ***Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

  3- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER NELERDEN SORUMLUDURLAR?
  Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

  ***Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.


  Kaynak: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018)

  Kimler Yeminli Mali Müşavir Olabilir?

  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Kimler Tarafından, Nasıl Yapılır?

  Türkiye’deki S.M. , S.M.M.M. ve Y.M.M. Sayılarını Biliyor musunuz?

  YMM Karşıt İnceleme Tutanakları, E-Defter Mükellefleri İçin Nasıl Düzenlenecektir?

  Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kendi Beyannamelerini Vergi Dairesine SM, SMMM veya YMM Olmadan Gönderebilir mi?

  SMMM faaliyeti olan eşimin müşterilerine YMM hizmeti verebilir miyim?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here