TTK’ya Göre Tutulması Gereken Defterler Nelerdir?

1- TTK’YA GÖRE DEFTER TUTMANIN AMAÇLARI NELERDİR? Her tacir, 1.1- Ticari defterleri tutmak, 1.2- Defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede … Okumaya devam et TTK’ya Göre Tutulması Gereken Defterler Nelerdir?