Temel ve Ek Mali Tablolar Nelerdir?

Muhasebede kaydedilen ve sınıflandırılan bilgiler özetlenerek bilgiler özetlenerek raporlar haline getirilirler. Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmeler söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak, bu düzenlemeler bu bölümde yer alan ilkeler çerçevesinde … Okumaya devam et Temel ve Ek Mali Tablolar Nelerdir?