Aile hekimleri muhtasar beyannamesi verir mi?

Aile Sağlık Merkezi ile ilgili Meslek ve Vergi mevzuatı yönünden nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 275 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına … Okumaya devam et Aile hekimleri muhtasar beyannamesi verir mi?