Ana sayfa Vergi Yurtdışından Düşük ÖTV İle İthal Edilen Araçlar İçin Başvuruda Bulunanlar %15 Vergi...

  Yurtdışından Düşük ÖTV İle İthal Edilen Araçlar İçin Başvuruda Bulunanlar %15 Vergi Ödeyip Araçlarına El Konulmasını Önleyebilir. Son Gün 31 Temmuz 2017!

  6283
  0

  GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ (OTOMOBİL, ARAZİ TAŞITI, VB…) SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  1- KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ İADESİ İÇİN BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?
  El konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesi ile ilgili olarak 4458 Sayılı Gümrük Kanununun geçici 9’uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin, 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine EK-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunmaları şarttır.

  2- BAŞVURU DİLEKÇESİNDE HANGİ BİLGİ VE BELGELER BULUNMALIDIR?
  Başvuru dilekçesinde,
  2.1- Aracın tescil belgesi bilgilerine,
  2.2- Başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine,
  2.3- İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine,
  2.4- Varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine,
  2.5- Araca el konulmasına ilişkin evrak suretine
  yer verilir.

  ***İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.

  3- BAŞVURU TARİHİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?
  Başvurunun;
  3.1- İadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih,
  3.2- Normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

  ***Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31.07.2017 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.

  4- ARAÇ TASFİYESİ TAMAMLANMASI DURUMUNDA BAŞVURU YAPILIR MI?
  Aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Kanunun geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, 31.07.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur.

  5- İLK İKTİSAP (EDİNİM) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞTEN SONRA YAPILMIŞ İSE VERGİ DAİRESİNDEN HANGİ BİLGİ İSTENİR?
  İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,  gümrük idaresince 3 gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin (ÖTV) bildirilmesi istenir.

  6- VERGİ DAİRESİ, GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN BİLGİLER İÇİN HANGİ İŞLEMLERİ YAPAR?
  6.1- Gümrük idaresince edilen talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu 3 gün içinde başvuru sahibine bildirir.
  6.2- Gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince üç gün içinde gümrük idaresine bildirilir. Ödenen özel tüketim vergisi, taşıtın ilk iktisabı gerçekleştikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine veya sair nedenlerle yapılan ek tahakkuklar da dikkate alınarak belirlenir.

  ***Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında işlem yapılması, söz konusu araçların ilk iktisabında ödenen vergilerde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, gerekli vergi tarhiyatının yapılmasına ve ceza uygulamasına engel teşkil etmez.

  7- İLK İKTİSAP SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞTE GERÇEKLEŞİRSE ÖDENECEK TUTAR NASIL HESAPLANIR?
  İlk iktisabın,
  7.1- Serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın ithalatında ödenen özel tüketim vergisi tutarı,
  7.2- Serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar,
  başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir.

  8- ÖDEME NE ZAMAN VE NEREYE YAPILIR?
  Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.
  Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.

  9- ARACIN İADESİ NASIL YAPILIR?
  Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler yapılarak araç sahibine iade edilir. Derdest davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkemeye bildirilir.
  Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamada bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilir.

  10- KENDİLİĞİNDEN BEYAN EDENLER İÇİN ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
  27.01.2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, Kanunun 235’inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve dördüncü maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda 7’nci maddede belirlenen oran %15 olarak uygulanır.  Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.

  ***Ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 9’uncu maddesi hükmünden faydalanılamaz.

  Ek-1 İçin Tıklayınız.

  Kaynak: Resmi Gazete (12.04.2017 – 30036)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here