Ana sayfa Vergi Yurtdışındaki firmalara yapılan yazılım hizmetlerden elde edilen gelirler kurumlar vergisi kazancında indirim...

Yurtdışındaki firmalara yapılan yazılım hizmetlerden elde edilen gelirler kurumlar vergisi kazancında indirim konusun yapılabilir mi?

143
0

Yurtdışında bulunanlara verilen bilgisayar yazılım hizmetinden elde ettiğiniz kazancın %50′ sinin kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün müdür?

KVK’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde; “Türkiye’ de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.” indirilir. Şeklinde düzenlenmiştir. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalara ayrıntılı olarak yer verilmiş ve indirimden faydalanma şartları açıklanmıştır.

Bu şartlar özetle; Yazılımın, Türkiye’den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması,

-Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

-Yazılımdan yurt dışında yararlanılmış olması,

-Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere yazılım gelirleri, münhasıran (sadece) yurt dışındaki müşteriler için yapılan yazılım hizmetinden kaynaklanıyor ve kanuna uygun şekilde belgelendirilebiliyorsa bu kapsamda elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ğ maddesi çerçevesinde indirim uygulamasından yararlanılabilir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here