Ana sayfa Muhasebe Yurtdışında verdiğimiz hizmetlerimiz için düzenleyeceğimiz faturada KDV hesaplamalı mıyız?

  Yurtdışında verdiğimiz hizmetlerimiz için düzenleyeceğimiz faturada KDV hesaplamalı mıyız?

  Hizmet ihracı sayılan haller nelerdir?, Yurt dışındaki müşteriye yurt dışındaki faaliyeti için Türkiye’deki firmanın verdiği hizmet KDV’ye tabi midir?, Hasar tazmin bedeli için düzenlenen faturada KDV hesaplanacak mı?,

  60
  0

  Yurtdışına (Hollanda) mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlayan bir şirket, bu hizmetlerini internet üzerinden doğrudan yurtdışındaki bir firmaya vermektedir. İhtiyaç halinde bu hizmet için Hollanda’ya gidilebilecektir. Bu hizmet için düzenlenecek hizmet faturası için KDV hesaplanmalı mıdır?

  Verilen hizmetten yurt dışında yararlanıldığı için KDV istisnası uygulanır. (KDV hesaplanmaz.)

  İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler

  Madde 12

  Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

  a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.[1]

  b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

  Yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak malın cinsi ve miktarı ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Yetkili gümrük antrepolarının işleyişine ilişkin olarak bu fıkra uyarınca belirlenen esaslara uyulmaması halinde ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.[2]

  1. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

  a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

  b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

  3) Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

  a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.

  b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.[3]

  [1] 7104 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile “ serbest bölgedeki alıcıya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına” ibaresi eklenmiştir. (Yürürlük 1/6/2018)

  [2]7104 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile “vasıl olmalı ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya” ibaresi eklenmiştir. (Yürürlük 1/6/2018)

  5838 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilmiştir. (Yürürlük 28/2/2009) Değişmeden önceki hali “1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır :

  a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

  b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

  Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

  İhracat teslimi yapılacak yetkili gümrük antrepoları ile buralarda düzenlenmesi zorunlu belgeleri belirlemeye, konulacak mal miktarı ve cinsi ile bunların antrepoda bekleme sürelerine ilişkin olarak sınırlama getirmeye, Gümrük Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Gümrük antreposuna konulan malın ihracatının belirlenen sürede veya şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi veya tevsik edilememesi hallerinde; ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesinden katma değer vergisi iadesi alanla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumludur.”

  4842 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile ilk cümle değiştirilmiş, bendin sonuna alt bent eklenmiştir. (Yürürlük 24/4/2003) Değişmeden önceki hali “Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olmalıdır.”

  4503 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile “gümrük hattından geçerek” ibaresi “gümrük bölgesinden çıkarak” ibaresi ile değiştirilmiştir.

  [3]5766 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin e bendi ile 3 üncü fıkra eklenmiştir. (Yürürlük 6/7/2008)

  ————————————— o ————————————————Mükellefimiz ithalat yaptı ve yurtiçine gelen mallar taşınırken zarar gördü. Mükellefin sigorta şirketi ile zararın müsebbibi nakliye şirketi anlaşma sağlayamadı ve mükellef kırılan malları nedeniyle zararını tazmin edemedi. Nakliyeci firmayla zararı karşılayacağını ancak bizden fatura istediğini söyledi. Biz bu faturayı nasıl keseceğiz? Kdv den istisna olacak mı? 

  Düzenlenecek faturada KDV hesaplanır.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here