Ana sayfa Muhasebe Yurt dışından alınan hizmetler için sorumlu sıfatıyla KDV ve Stopaj ödenecek midir?

Yurt dışından alınan hizmetler için sorumlu sıfatıyla KDV ve Stopaj ödenecek midir?

789
0

KONU

Yurt dışından alınan hizmetlerde KDV ve Stopaj uygulaması hak.


SORU

İngiltere yerleşik olan bir firma Türkiye’ye gelerek burada yurt dışındaki iki firmaya danışmanlık hizmetinde bulunmuştur.

Türkiye’de kalma süresi 183 günden azdır.

Burada yapmış olduğu masrafları Türkiye’ye fatura etmiştir.

Şirket politikası gereği ilişkili şirketler hangi ülkede masraf yapılıyorsa o ülkedeki yerleşik olan firmaya masraflar yansıtılıyor.

Bu durumda 2 sorum olacak:

1- Stopaj uygulanacak mı?

2- Uygulanacak ise oranı nedir?

3- KDV-2 hesaplanıp beyan etmemiz gerekiyor mu?

…(01.11.2018 10:39)


CEVAP

KDV AÇISINDAN
KDV Genel Tebliğine göre ; “Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür.

KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır.

Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV’nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır.

Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kaydıyla; -Yurt dışından teknik hizmet, montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması,
– Yurt dışından gayrimaddî hak alınması veya kiralanması (know-how, marka vs.),
– Yurt dışından kiralanmış menkulün (meselâ bir iş makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanılması,
– Yurt dışından yazılım hizmeti alınması,
– Yurt dışından tamir-bakım hizmeti alınması,
– Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları,
– Bir yurt dışı firmanın personeli olan kişinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapması gibi hizmetler KDV sorumluluğu gerektirmektedir.

Yurt dışından alınan bir hizmette KDV sorumluluğunun doğmaması için;
– Bu hizmet, KDV’nin konusuna girmeyen bir hizmet olmalıdır,
– Hizmet, Türkiye’ye ithal edilmemiş (Türkiye’de icra edilmemiş ve Türkiye’de faydalanılmamış) olmalıdır,
-İthal edilen hizmet, KDV istisnasına konu bir hizmet olmalıdır.

Yurt dışından alınan ve bu üç şartın sağlanamadığı tüm hizmetler, KDV sorumluluğu gerektirmektedir.

Hizmeti yapanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması bulunması, vergi anlaşmalarının KDV’ni kapsamaması sebebiyle, KDV sorumluluğunu etkilememektedir.

STOPAJ AÇISINDAN

Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.

Yurt dışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK’nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için;
– Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır.
– Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir.
– İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır.

Buna göre yurt dışından sağlanan;
– Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.),
– Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri,
– Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira),
-Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler,
– Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları,
-Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber;
– Her nevi komisyon ödemeleri,
– Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri,
– Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri,
– Sigorta primi ödemeleri,
– Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri,
– Gözetim ücreti ödemeleri,
– Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.),
– Fuar katılım ücreti ödemeleri,
– Uydu kirası ödemeleri,


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yurt Dışına Düzenlenen Turlarda KDV Var mıdır?

Krediyle alınan araca ait faiz ve masrafları gider yazabilir miyim?

 

Yurt Dışındaki Firmadan Kiralanan Makineler İçin KDV Hesaplanır mı?

 

Gübre ve gübre hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV var mıdır?

 

İhracat, Transit Ticaret, İhraç Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde Vergi İstisnası nedir?

 

Almanya’dan tarafıma ödenen yurt dışı prim için gelir vergisi ödeyecek miyim?

 

Yurtdışından Alınan Kredi Faizi İçin BSMV, KKDF, KDV Uygulaması Nasıl Olacak?

 

Yurt dışında işçi olarak çalışabilmek için Türkiye İş Kurumuna kayıt yaptırabilme şartları nelerdir?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here