Ana sayfa Vergi Yurt dışındaki firmalara verilen redaksiyon hizmetlerinden elde edilen kazançlar için vergi muafiyeti...

Yurt dışındaki firmalara verilen redaksiyon hizmetlerinden elde edilen kazançlar için vergi muafiyeti var mıdır?

Yurt dışındaki firmalara verilen redaksiyon hizmetlerinden elde edilen kazançlar için vergi muafiyeti var mıdır?

355
0

Konu: Yurt dışında mukim firmaya verilen redaksiyon hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

  Soru

…   yurt dışındaki bir firmaya redaksiyon hizmeti verdiğiniz, faturanın yurt dışındaki firmaya kesildiği, hizmetten yurt dışında faydalanıldığı ve sicil kayıtlarında ana faaliyet kodunun “749090- diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler” olarak yer aldığı belirtilerek, elde etmiş olduğunuz kazancın %50’sinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (13) numaralı bendine göre beyan edilen gelirden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda…

Cevap

… yurt dışındaki firmaya verilen redaksiyon hizmeti, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde sayılan faaliyetler arasında yer almadığından, söz konusu hizmet karşılığında elde ettiğiniz kazancın %50’sinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 


Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü 17.07.2019 -62030549-120[89-2018/1329]-E.579319 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here