Ana sayfa Mevzuat Yurt dışında kurulu bir şirketin Türkiye’de şube açması için yapması gereken işlemler...

Yurt dışında kurulu bir şirketin Türkiye’de şube açması için yapması gereken işlemler nelerdir?

475
0

Yurt dışında kurulu bir şirketin Türkiye’de şube açması için yapması gereken işlemler nelerdir?

Yurt dışında merkezi bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye’de şube açarak faaliyet gösterebilmeleri için, ilk önce ikametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil atayarak, aşağıdaki belgelerle birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 1. Dilekçe (şirket veya vekili tarafından yazılmış ve aşağıdaki bilgileri içeren);a)Şirketin unvanı,
  b) Kuruluş tarihi,
  c) Uyruğu,
  d) Sermayesi,
  e) Türkiye’deki vekilin adı, soyadı, adresi ve uyruğu,
  f) Vekilin Türkiye sınırları dâhilinde yapacağı işlerde kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağına yönelik taahhütü,
  g) Şubenin adresi,
  h) Şubenin faaliyet konusu,
  ı) Şubenin sermayesi,
 2. Şirketin yetkili organının şube açma kararı (asıl ve tercüme birer nüsha olarak);
 3. Şirket ana sözleşmesi (asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha olarak);
 4. Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi (asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha olarak);
 5. Türkiye’deki vekilin vekâletnamesi (ihtiyaç duyulacak diğer hususların yanında, özellikle aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde asıl ve tercüme ikişer nüsha olarak);a) Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme,
  b) Şirketi temsil etme,
  c) Şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatı ile tüm mahkemelerde temsil etme,
  d) Türkiye’den geçici olarak ayrılması durumunda, sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme,
  e) Merkez şubeye bağlı olarak açılacak tali şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi.

2., 3., 4. ve 5. maddelerde yazılı belgelerin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre onaylanmış olması ve söz konusu onayların, belirtilen belgelerin noterden onaylı Türkçe tercümeleri için de yaptırılmış olması gereklidir.

 

 

 


Kaynak: Yoik
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Şirket kuruluşunda müdür olarak atanan yabancı ortak için çalışma izni alınmasına gerek var mıdır?

 

Yeni şirket kuruluşu ve şube açılışını eş zamanlı yapabilir miyiz?

 

Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ortak Olması Durumunda Neler Yapılmalıdır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here