Ana sayfa Vergi Yurt Dışında İnşaat Yap, Vergi Ödeme!!!

  Yurt Dışında İnşaat Yap, Vergi Ödeme!!!

  3259
  0

  1- YURT DIŞINDA İNŞAAT YAPAN HİÇ VERGİ ÖDEMEYECEK!
  Evet. Doğru okudunuz. Yurtdışında inşaat ve onarma işi yapanların bu işlerden elde ettikleri karlar için 1 TL bile vergi ödemesi yapılmayacak.

  2- BUNUN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
  Öncelikle, Türkiye’de bulunan tam mükellef kurumların dünyanın neresinde olursa olsun elde ettikleri kazançlar için Türkiye’de vergi ödemek zorunda olduklarına dair genel kuralı belirtelim.

  “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; “Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

  ANCAK,  Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde de yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.9 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde;
  “Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.”

  3- ÜSTELİK KAZANCINIZI TÜRKİYE’YE GETİRMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ!
  Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan;
  -İnşaat,
  Onarım,
  Montaj işleri ile
  -Teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

  Yani istisna kapsamına giren yurtdışı kazançlarından elde ettiğiniz bedeli Türkiye’ye getirmeyip, şirket adına yurtdışında istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tabi bu tutarı Türkiye’deki Şirketinizin Muhasebe hesaplarında Kar-Zarar hesabına dahil etmeniz yani göstermeniz gerekiyor.

  4- GELİR TABLONUZDA (KAR-ZARAR TABLOSU) KAR OLARAK GÖRÜNECEKTİR.
  İstisna kapsamında elde edilen Kazanç Şirketin diğer faaliyetleri ile birlikte Gelir tablosunda (Kar-Zarar) tablosunda gösterilecek, Kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken Vergi matrahından düşülecektir.

  Bu sayede finans ve kredi değerlendirme kuruluşları tarafından şirket kredibiliteniz ölçülürken sayılan yurtdışı kazancınız da durumunuzu pozitif yönde etkileyecektir.


  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Yurtdışına satış yapanlara sağlanan destekleri biliyor musunuz?

  Yurtdışında Ödenen Vergileri Türkiye’de nasıl mahsup ederim?

  Yurtdışında yapılan inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden elde edilen kazançlar için Türkiye’de vergi İstisnası var mıdır?

  Yurtdışı Şubelerden elde edilen kazançlar için Vergi İstisnası var mıdır?

  Yurtdışında İş üstlenen işverenlerin dışarıdaki T.C. vatandaşı çalışanları zorunlu BES kapsamında mıdır?

  Yurtdışı Montaj ve İmalat İşlerinde Kurumlar Vergisi İstisnası

  Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesi

  Yurtdışı Montaj ve İmalat İşlerinde Kurumlar Vergisi İstisnası

  Askerlik, Doğum, Yurtdışı, Doktora süresi, Avukatlık Staj sürelerinin borçlanmasına ilişkin prim tutarları nedir?

  Yurtdışından Türkiye’de şirket kuracaklar imza beyanını konsolosluklardan alabilecekler

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here