Ana sayfa Vergi Yurt dışında başlayıp yurt içinde sona eren taşıma işleri KDV’den istisna mıdır?

  Yurt dışında başlayıp yurt içinde sona eren taşıma işleri KDV’den istisna mıdır?

  3065 sayılı KDV Kanununun 14/1 inci maddesi kapsamında yapılan uluslararası taşımacılık işleri KDV den istisna olup, yurt dışında başlayıp yurt içinde sona eren taşıma işleri de bu istisna kapsamındadır. Dolayısıyla, uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak Türkiye'de yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesi mümkün bulunmaktadır.

  46
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  85373914-130[53.01.151]-13274

  17.04.2017

  Konu

  :

  Uluslararası taşımacılıkta KDV

  İlgi (a) özelge talep formunuzda, Şirketinizin tam mükellef bir firma için yurtdışından yurtiçine mal nakliyatı yaptığı belirtilerek verilen hizmetin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı, ilgi (b) özelge talep formunuzda ise, uluslararası taşımacılık faaliyeti ile ilgili olarak yurt dışında yapmış olduğunuz giderler dolayısıyla ödediğiniz KDV nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği  sorulmaktadır.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

  14/1 inci maddesinde, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna olduğu,

  32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edileceği

  hüküm altına alınmıştır.

  Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/C-1.1.) bölümünde;

  “İstisna kapsamına; 

  – Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

  – Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren,

  – Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren 

  taşıma işleri girmektedir. 

  İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde, bu işler KDV’ye tabidir. 

  Ayrıca, taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren mükellefe ait olması veya kiralanmış olması, istisna uygulamasına engel değildir.”

  açıklaması yer almaktadır.

  Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 14/1 inci maddesi kapsamında yapılan uluslararası taşımacılık işleri KDV den istisna olup, yurt dışında başlayıp yurt içinde sona eren taşıma işleri de bu istisna kapsamındadır. Dolayısıyla, uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak Türkiye’de yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi mümkün bulunmaktadır.

  Öte yandan, uluslararası taşımacılık faaliyeti ile ilgili olarak yurt dışında yapmış olduğunuz giderler dolayısıyla ödediğiniz verginin, Şirketiniz tarafından hesaplanan KDV den indirimi ve iadeye konu edilmesi mümkün değildir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here