Ana sayfa Muhasebe Yurt dışına düzenlenecek yansıtma faturası KDV beyannamesinde hangi kod ile beyan edilmelidir?

  Yurt dışına düzenlenecek yansıtma faturası KDV beyannamesinde hangi kod ile beyan edilmelidir?

  74
  0

  Yurtdışı nakliye yansıtma faturası kesecektim. KDV sıfır olduğu için istisna kodu soruyor. Bu durumda istisna kodunu 311/ 14/1 yada 350 olarak mı seçmeliyim?

  350 kodu seçilerek beyannameye eklenmelidir.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

  Sayı : 84412373-130[1.-2014-283-]-43 30/05/2014
  Konu : Yansıtma faturalarında KDV  

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kimyasal madde imalatı ile iştigal eden imalatçı ve ihracatçı bir kuruluş olduğunuzu, Mersin  Serbest Bölgede bulunan şubenizin kurumlar vergisi muafiyetinin 13.05.2012 tarihinde sona erdiğini, şubenize ait gelir ve giderlerin,  merkezinize ait gelir ve giderler ile birleştirilerek  kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edildiğini belirterek merkez ve şubeniz için yapılan genel gider mahiyetinde olan personel ücreti, büro, kırtasiye, akaryakıt ve benzeri giderlerin serbest bölgedeki şubenize de pay verilerek masrafların yansıtılmasında, yansıtma faturası düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında tarafınıza bilgi verilmesi istenmektedir.

           VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227’nci maddesinde; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı kanunun 229’uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden (fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu vb.) herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

           Aynı Kanunun 229’uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır, şeklinde tanımlanmıştır.

           Diğer taraftan, yansıtma; ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasını ifade etmektedir.

           Buna göre, firmanız tarafından serbest bölgede bulunan kendi şubenize müşterek giderlerden pay verilmesi, farklı bir işletme adına ödeme yapılması olarak değerlendirilmeyeceğinden, bu işlem için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

           KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunduğu, 4 üncü maddesinde hizmetin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşeceği, 10/a maddesinde ise, mal teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği, 24/c maddesinde ise vade farkı, fiyat farkı, prim gibi ödemelerin matraha dahil unsurlardan olduğu belirtilmiştir.

           Bu itibarla, merkez ve şubeniz için yapılan genel gider mahiyetinde olan personel ücreti, büro, kırtasiye, akaryakıt ve benzeri masraflardan şubenize pay verilerek aynen yansıtılması işlemi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, yansıtma esnasında katlanılan masraftan daha yüksek tutarlı bir masrafın yansıtılması durumunda toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacağı tabiidir.

           Dolayısıyla söz konusu yansıtma işlemi için bir fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakla birlikte yansıtılan tutarlar için bir fatura düzenlenmesi halinde (ilave bir masraf tutarı alınmamak kaydıyla) bu faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here