Ana sayfa Pratik Bilgiler - V YMM Tasdik Zorunluluğu – 2019

YMM Tasdik Zorunluluğu – 2019

7096
0
YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YMM’LERE TAM TASDİK  YAPTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.
30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” başlığı altında;
“Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.’’
29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde;
“18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.”
ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) Tasdik Raporu Düzenlenmesi Zorunlu İşlemleriyle İlgili Hadler:
YMM’ler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanan işlemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve  25744 sayılı 37 Seri No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ  ile  2004 yılı rakamları açıklanmıştır.  İzlenen yıllar dikkate alınarak yeniden değerleme oranlarınca artırılır.

 

A-YMM RAPORU İLE ALINABİLECEK KDV İADESİ LİMİTLERİ
 (TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMAYANLAR İÇİN)
İADE HAKKI  DOĞURAN İŞLEM 2018 YILI (TL) 2019 YILI (TL)
KDVK MD.11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 562.000 695.000
KDVK MD. 29/2 1.124.000 1.390.000
KDVK MD 11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın) 148.000 1.873.000
 

B-YMM RAPORU İLE YAPILABİLECEK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ  İADELERİNDEKİ LİMİTLER

İŞLEM TÜRÜ 2018 YILI (TL) 2019 YILI (TL)
Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin tevkif yoluyla kesilen ve beyanname üzerinden mahsup edemedikleri vergilerin 
YMM raporuna istinaden nakden ve mahsuben iadesi limiti

 

100.000 (GVK  252.Gn Tb. 100.000 (GVK  252.Gn Tb.
 

C-YMM’LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERİNİN LİMİTLERİ

İŞLEM TÜRÜ 2018 YILI (TL) 2019 YILI (TL)
Karşıt inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı haller 29.000 35.000
Bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının aşması halinde karşıt inceleme yapılması gereken limit 87.000 107.000
 

D-DİĞER TASDİK LİMİTLERİ

2018 YILI (TL) 2019 YILI (TL)
KURUMLAR VERGİSİ  KANUNU 5. MADDEDEKİ İSTİSNALAR 294.000 363.000

 

 

Kaynak: İSMMMO

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here