Ana sayfa Vergi YMM sınavlarına girebilmek için kaç yıl SMMM’lik yapmış olmak gerekir?

  YMM sınavlarına girebilmek için kaç yıl SMMM’lik yapmış olmak gerekir?

  29
  0

  27.02.2013 tarihinde Mali müşavir oldum. Aradan nerdeyse 10 yıl geçti. Normalde hep özel sektörde denetim alanlarında çalıştım. YMM’in yanında ve Holdinglerin İç Denetim birimlerinde görev aldım. İmza yetkim olmadı. Asıl sorum şu. Meslek mevzuatımıza göre 10 senemi tam doldurduğumda YMM sınavlarına girebiliyor muyum? YMM olabiliyor muyuz?

  SMMM olarak bağımlı veya bağımsız çalıştığınız tarihten itibaren 10 dolduktan sonra YMM sınavına girmeye hak kazanırsınız.


  3568 Sayılı Kanun

  Yeminli mali müşavir olabilmenin özel şartları

  Madde 9 – Yeminli mali müşavir olabilmek için:

  a) En az 1O yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,
  b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
  c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak,
  Şartları aranır.

  Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu

  kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. (Ek cümle: 10/7/2008-5786/5 md.) Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

  (Değişik son fıkra: 10/7/2008-5786/5 md.) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.


  Kaynak: 3568 Sayılı Kanun, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here