Ana sayfa Çalışma Hayatı Yıllık Ücretli İzin Kullanımındaki Kısıtlar Kaldırıldı!!!

  Yıllık Ücretli İzin Kullanımındaki Kısıtlar Kaldırıldı!!!

  1542
  0

  1- YILLIK ÜCRETLİ İZİN 3’TEN FAZLA DA BÖLÜNEBİLİR Mİ?
  Evet.

  03.03.2004 Tarihli ve 25391 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin Yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 3’ncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir”
  İbaresi 18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı resmi gazetede yayınlanan yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile  “bölümler halinde kullanılabilir.” Şeklinde değiştirildi.
  Yapılan değişiklikle tebliğin yayınlandığı tarih olan 18.08.2017’den itibaren yıllık ücretli izin süreleri tarafların mutabakatı ile istenilen şekilde bölünerek kullanılabilecektir.

  2- ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI ETKİLER Mİ?
  Aynı tebliğ ile Yıllık ücretli izin yönetmeliğinin 6’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

  3- YER ALTI İŞLERDE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI AYNI MIDIR?
  “Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

  Kaynak: Resmi Gazete – Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (18.08.2017 – 30158)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here