Ana sayfa Çalışma Hayatı Yıllık izindeyken istifa eden işçinin ihbar hesaplaması nasıl olacak?

Yıllık izindeyken istifa eden işçinin ihbar hesaplaması nasıl olacak?

131
0
20 günlük yıllık ücretli izin hakkı olan bir personelimiz 7 günlük izin talep etmiş ve izne ayrılmıştır, iznin başlangıcı olan ilk gün noter aracılığı ile istifa ettiğini bildirmiştir. İşten çıkış tarihi ihbar ettiği gün mü olacaktır? 7 günlük ilk yıllık izninin bittiği gün mü olacaktır? 7 günlük sürenin bitiminden sonra ikinci kullanmadığı 13 günü de ilave ettikten sonraki tarih mi olacaktır?

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki karara imza atarak, Yüksek mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna ve istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceğine hükmetmiştir.

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.

İşveren; İşçiyi hemen çıkarma derhal fesih + ihbar tazminatı ve yıllık izinleri ödeme İşçiyi ihbar sürelerince çalıştırma ve süre sonunda yıllık izinleri ödeme İşçiyi ihbar süresince çalıştırma ve ek olarak yıllık izin kullandırma hakkına sahiptir.

İşçi ihbar süresinde iken yıllık izin kullandırılabilir. Fakat bu “iç içe geçme” aynı güne denk gelemez. İhbar süresi kullandırılan dönem yıllık izin kullandırılabilir fakat bu günler aynı günler olamaz ve ihbar süresi uzamaktadır. Sizde ihbar önelinizi dikkate alarak hesaplamalarınızı yapınız.


Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? 

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak, yasal düzenleme gereği; kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatına hak kazanabilmektedirler. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.


Emekli olup işe başlayan birisi istifa ederek işten çıkarsa kıdem tazminatı alır mı?

Şirketimize 09.01.2003 yılında şoför olarak işe başladığında emekli olan ve şuan 65 yaşında olan kişi istifa ederek ayrıldığında kıdem tazminatını alır mı?

Emeklilik sonrası çalışmaya devan edenlerin işveren tarafından işten çıkarılmaları veya haklı bir nedenle istifa etmeleri durumunda tüm çalışanlar gibi kıdem tazminatı haklarına sahiptirler. Yani işçinin iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak bir şekilde sona ermesi durumunda emekli olamamış diğer çalışanlarla aynı haklara sahiptirler.

Kıdem tazminatını alarak (SGDP ödeyerek yani aylığını kestirmeden çalışanlar) emeklilik nedeniyle işten ayrılan tekrar aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi durumunda emeklilik nedeni ile işten ayrılmak istediklerinde emekli olduğu tarihte kıdem tazminatı ödendiği için kıdem hakkı sıfırlanır.

Dolayısıyla emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra yeni bir çalışma dönemi başlar. Çalışan bu işyerinden tekrar ayrılırken bir yıllık asgari sürenin dolması koşulu ve ile kıdem tazminatı emekli olduktan sonraki dönem üzerinden hesaplanır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here