Ana sayfa Muhasebe Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen malzeme karşılığında...

  Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen malzeme karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılır mı?

  913
  0

  Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla (LEASING) edinilen malzeme karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

  1- Yıllara sari inşaat işlerinin kar-zarar ne zaman beyan edilir?
  2- Bir işin yıllara sari olmasının koşulları nelerdir?
  3- Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde Gelir vergisi kesintisi oranı kaçtır?
  4- İşveren ile Yüklenici arasında yapılan sözleşmelerden bağımsız olarak yapılan mal tesliminde stopaj var mıdır?


   

  T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

  Sayı : 62030549-120[42-2015/880]-93935
  Tarih : 29.01.2018

  Konu : Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen malzeme karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin finansal kiralama işi ile iştigal ettiği, işveren tarafından yapılan alışveriş merkezi için kullanılacak asansör ve yürüyen merdivenlerin finansal kiralama kapsamında işverene kiralanacağı, satıcı şirketin asansörleri ve yürüyen merdivenleri alışveriş merkezine monte ederek faturasını Şirketiniz adına düzenleyeceği, işverenin alışveriş merkezi inşaatı işini yıllara sari inşaat işi kapsamında yüklenici şirkete yaptıracağı, ancak asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajı işinin yüklenici şirketin yüklendiği inşaat işi kapsamında olmayıp satıcı şirket tarafından alışveriş merkezine monte edilerek Şirketinize faturalandırılacağı belirtilerek, asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajı işinin birden fazla takvim yılına sirayet edebilecek olması nedeniyle gerek Şirketiniz tarafından asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin satıcısı şirkete ödenecek satın alma bedeli gerekse de işveren tarafından Şirketinize yapılacak finansal kiralama ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Bir işin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan maddede sayılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; aynı maddenin(a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak belirlenmiştir.

  ***Bu hüküm ve açıklamalara göre, asansörler ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajının işveren ile yüklenici şirket arasında imzalanan alışveriş merkezi inşaatı işinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi şartıyla, işverenle imzaladığınız finansal kiralama sözleşmesi kapsamında Şirketiniz tarafından asansörler ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajı için satıcı firmaya yapılacak ödemeler ile bu kapsamda işveren tarafından şirketinize yapılacak ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

  Ancak, söz konusu işlemlerde muvazaalı bir durumun tespiti halinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Kaynak: Kurumlar vergisi Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here