Ana sayfa Ülkeler Yeni Kimlik Kartınızı Aldınız Mı?

Yeni Kimlik Kartınızı Aldınız Mı?

2733
0
istanbulnvi.gov.tr den alınmıştır.

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren T.C. vatandaşları, Nüfus cüzdanları yerine yeni kimlik kartı kullanmaya başlayacaklardır.
1- Geçerlilik süresi 10 Yıl olacak.
Yeni Kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl olacaktır.

2- Güvenlik ön planda olacak.
Yeni kimlik kartları,  uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındırmaktadır. Kimlik kartları, nüfus, fotoğraf ve biyometrik veriler, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.
Kimlik kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacaktır. Bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli kimlik doğrulaması yapmasına imkân sağlanacaktır.

Proje ile:
Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir,
Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir,

3- E-Devlet hizmetlerine Yeni Kimlik kartı ile ulaşılabilecek.
E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, iş yeri vb.) kimlik kartı ile erişilebilecektir,

Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır,

4- Pasaport yerine kullanılabilecek.
Yeni kimlik kartları,  Türk vatandaşlarına vize uygulamayan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.

5- E-İmza olarak kullanılabilecek.
Kimlik Kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir.

Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar (sosyal güvenlik, sağlık, sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir.

6- Proje İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Proje İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiştir.

7- 2016-Mart ayında bazı illerde pilot uygulama başlamıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında 14 Mart 2016 tarihi itibariyle Kırıkkale ilçelerinde kimlik kartı başvuruları alınmaya başlanacaktır.

8- İnternetten veya telefon ile randevu alınacak.
Başvuru Randevusu almak için;
www.ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web adresinden veya Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranabilir.
Kimlik kartınızın hangi aşamada olduğunu internet üzerinden veya çağrı merkezinden takip edebilirsiniz.

9- Kimlikler PTT Kargo ile adrese teslim edilecektir.
Randevu sonrası Nüfus müdürlüğüne yapılacak başvuru sonrası Kimlik kartları hazırlanarak, başvuru sırasında belirtilen adrese PTT kargo ile teslim edilecektir.

10- Başvuru sırasında kapalı zarf içinde PIN kodu verilecek.
Başvurunuz sırasında kapalı bir zarf içerisinde verilen, kimlik doğrulama amacı ile kullanılacak olan PIN şifresi, güvenliğiniz açısından kimlik kartınızı teslim aldıktan sonra nüfus müdürlüklerinde bulunan köşk cihazlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

11- Yeni Kimlik kartınızı kaybederseniz Alo 199’u aramalısınız.
Kimlik kartınızı kaybetmeniz halinde Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayıp bildirmeniz ve en kısa sürede nüfus müdürlüğüne yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

T.C. KİMLİK KARTI’NIN KULLANIM AMAÇLARI
12-
Kimlik Kartı Olarak Kullanılabilecektir.

Kimlik kartı ile kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda erişmek kolaylaşacaktır. Böylece vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanabilecektir.
13- E-imza Amacıyla Kullanılabilecektir.
Elektronik imza uygulaması, kart sahibinin T.C. Kimlik Kart’ında yer alan nitelikli elektronik sertifikası ile kanuni geçerliliği olan elektronik imza işlemlerini yapabilmesini sağlayacaktır.

Kişi, sahip olduğu bu kart üzerindeki elektronik imza uygulaması sayesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde, hukuksal bağlayıcılığı olan ıslak imza kullanımında olduğu gibi, elektronik imzasını da atabilecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kişiye teslim edilen T.C. Kimlik Kartı üzerindeki temaslı yongada elektronik imza özelliği bulunacaktır.

Kart sahibi, elektronik imza özelliğini kullanmak istediği taktirde, e-imza konusunda faaliyet gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir ESHS(Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı)’den elektronik imza sertifikasını kart üzerine yükletebilecektir.

14- Seyahat Belgesi Olarak Kullanımı
Vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde T.C. Kimlik Kartı geçerli bir seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir.

Kartın ön ve arka yüzünde yer alan bölgeler ile bölgeler içerisindeki bilgiler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ICAO 9303-3 standardına uygundur.

Kartın arka yüzündeki MRZ alanı ve kart üzerindeki temassız yonga içeriğindeki bilgiler sayesinde kart seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI RANDEVU İŞLEMLERİ
15- Nereden başvuru yapılacaktır?
Yurtiçinde, Kimlik kartı başvurusu yurt içinde Genel Müdürlük web portalı veya çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine;

Yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılacaktır.

Randevulu işlem yapılan İlçe Nüfus Müdürlükleri, randevusuz gelen kişilerden de başvuru alacaktır.

16- İşlem Her Nüfus müdürlüğünden yapılabilecektir.
Kişiler randevu almak istediği tarihte uygun olan herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğünden randevu alabilecektir.

Randevu alma sırasında kimlik, iletişim, kimlik kartının teslim edileceği adres ve randevu alınmak istenen ilçe nüfus müdürlüğü bilgisi girilecek ve uygun olan tarih ve saat aralıklarından biri seçilecektir.

Başvuru sahibi İlçe Nüfus Müdürlüğüne geldiğinde sıra numarası alacaktır.

Randevulu işlemlerde kişiler aldıkları sıra üzerinden T.C. Kimlik Numarasını girerek Randevu Sisteminden randevu durumunu kontrol edecektir.

Kişiye randevu durumuna uygun şekilde bir sıra numarası verilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
17- Başvuruda eski bilgiler Nüfus Müdürlüğünce kontrol edilecektir.
Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi ekrana getirilecektir.

18- İlk başvuruda neler isteniyor?
İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ve bir adet fotoğraf istenecektir.

Kişi tarafından en son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf başvuru sırasında nüfus memuruna teslim edilecektir.

19- 15 Yaşını dolduranlar bizzat başvuracaklardır.
On beş yaşını tamamlamış olanlar şahsen başvuracaktır.
On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacaktır.
Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş gurubundaki çocukların fotoğrafı alınacaktır.

20- Parmak izi, Parmak damar izi ve daha fazlası…
Biyometrik veri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ, hem de sol el için alınacaktır.

Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda nedeni sisteme kaydedilecektir.

21- Başvuru nedeni ve Teslim yeri başvuru sırasında belirlenecektir.
Başvuran kişinin başvuru nedeni, iletişim ve teslim adres bilgileri alınacaktır.
Teslim adresi olarak kişinin yerleşim yeri bilgisi ekrana getirilecek, kişi kartın farklı bir adrese teslim edilmesini istiyorsa teslim yeri değiştirilebilecektir.

Kişinin kartını posta ile teslim alamaması durumunda teslim edilecek İlçe Nüfus Müdürlüğünü belirleyecektir. 

Başvuru sahibi ayrıca kimlik kartını kendisi dışında teslim alabilecek kişiyi de yazılı muvafakatı ile belirleyebilecektir.

Başvuru alma sırasında kişiye kimlik doğrulama amacıyla PIN ve PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldıracak PUK bilgilerini içeren PIN zarfı teslim edilecektir.

Başvuru sahibine başvuru sırasında verdiği bilgiler vatandaş bilgilendirme ekranında gösterilecektir. Kimlik bilgilerinde bir yanlışlık olmaması halinde başvuru alma işlemi tamamlanacak ve Başvuru Belgesinin dökümü iki kopya alınarak, bir kopyası başvuran kişiye verilecektir.

AİLE BAŞVURU İŞLEMLERİ
23- Aile adına başvuru yapılabilecektir.
Bireysel başvuru yanında aile olarak gelen vatandaşlara başvuru alma işlemi yapılabilecektir.

Aile Başvurusu seçeneği seçildiğinde başvuran kişinin eş ve çocukları listelenecek, başvuran kişi ile aynı iletişim ve yerleşim yeri bilgileri ekranda gösterilecek ve seçilen kişi bilgileri sorgulanacaktır.

KİMLİK KARTI BEDELİ
24- Kimlik Kartı 16 TL, Kaybederseniz 32 TL
2016 yılı Kimlik kartı bedeli;
Kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL,
Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL
Kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir.

Kimlik kartı düzenleme nedenine göre başvuru sırasında tahsil edilecektir. Alınan kimlik kartı bedeli başvuru belgesinde yer aldığından ayrıca makbuz verilmeyecektir.

TESLİM İŞLEMLERİ
25- Kimlik Kartlarını PTT Kargo teslim edecektir.
Kimlik Kartları, zarfların üzerinde yazılı olan adrese PTT kargo tarafından götürülecek ve kart sahibi ya da başvuru sırasında beyan edilen kişiye teslim edilecektir.

Kimlik kartı teslim edilirken, eski nüfus cüzdanı / kimlik kartı geri alınmayacak ancak Genel Müdürlük tarafından geçersiz hale getirilecektir.

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların Kimlik kartları, Ana, Baba veya vasilerine teslim edilecektir. Bunların bulunmaması halinde, Büyük anne ve Büyük baba veya ergin kardeşlere teslim edilebilecektir.

Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, Yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

PIN BLOKESİ KALDIRMA İŞLEMİ
26- PIN blokesi ve numarası değişikliği Nüfus Müdürlüğünden yapılacaktır.
Nüfus müdürlüklerinde bulunan KIOSK veya Kart Erişim Cihazı (KYKEC) ile PUK kullanılarak PIN blokesi kaldırılabilecek, PIN ve Kişisel Mesaj değiştirilebilecektir.

27- Yeni Doğanlar için Kimlik Kartı ücretsiz.
Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir.

Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

28- Yeni Kimlik Kartı gelene kadar hangi belge kullanılacaktır.
Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

Kaynak: ekimlikrandevu.nvi.gov.tr

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here