Ana sayfa Vergi Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere...

  Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle süresinde verilmemes

  39
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

  Sayı

  :

  16700543-135-11

  01/03/2013

  Konu

  :

  Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle süresinde verilmemesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 2011 yılı ilgili döneminde tecil-terkin uygulaması kapsamında verdiğiniz ÖTV beyannamesine ilişkin tecil edilen verginin terkin edilmesi için Yeminli Mali Müşavirce düzenlenecek olan üretim tasdik raporunu, defter ve belgelerinize …….. Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle ilgili vergi dairesine teslim edemediğiniz belirtilmiş, bu nedenle terkin süresinin ihlal etmemek için ne yapmanız gerektiği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

  4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde hükme bağlanan belirtilen tecil-terkin uygulamasının usul ve esaslarına yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15, 21 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

               Tebliğin (9.1./f) bölümünde; tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan malların tecil tarihini veya bu kapsamda ithal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanıldığının yukarıda belirtilen sürelerde YMM üretim raporuyla tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

               Tebliğin (9.1./h) bölümünde ise YMM üretim raporlarının yukarıdaki bölümlerde belirtilen sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk edilen mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri raporları işleme konulmayarak, incelemeye sevki gerektiren tecil işlemlerinin terkini inceleme sonuçlanmadan yerine getirilmeyeceği; YMM üretim raporlarını süresinde vermeyen mükelleflerin, haklarında vergi incelemesi başlatılmadan önce söz konusu raporları ilgili vergi dairelerine vermeleri halinde de bu raporlar işleme konulmayarak inceleme raporu sonucuna göre işlem tesis edileceği açıklanmıştır.

  Buna göre defter ve belgelerinize ……. Cumhuriyet Başsavcılığının el koymasından dolayı 2011 yılı ilgili döneminde tecil-terkin uygulaması kapsamında verdiğiniz ÖTV beyannamesine ilişkin tecil edilen verginin terkin edilebilmesi için Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun süresinde verilmemesi nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB ÖZELGE
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here