Ana sayfa Muhasebe Yazılım ihracatı yapan firmalar geçici vergi beyannamesinde kazanç istisnasını hangi bölümde beyan...

  Yazılım ihracatı yapan firmalar geçici vergi beyannamesinde kazanç istisnasını hangi bölümde beyan etmelidir?

  Adi ortaklık firmaları hangi vergi beyannamelerini ortaklık adına hangilerini ortaklar adına verir?  

  58
  0

  Adi ortaklık kuruluşu yaptım. 2 vergi levhası çıktı. Birinci ortak sadece yıllık ve geçici vergi mükellefi. 2.ortak da bunlara ek kdv ve muhtasar da var işlemler doğru mu? Bir de ben bunları defter beyana girerken üç ayrı şekilde mi gireceğim?

  Adi ortaklık ile ilgili defter beyan sisteminden tek giriş yapılır. Kişiler adına giriş yapılmaz.

  Konu ile ilgili olarak GİB tarafından yayımlanan kılavuzları inceleyiniz. Ortakların hisseleri oranında Geçici vergi ve yıllık GV beyannamesi verilir. KDV muhtasar varsa DV beyannamesi ortaklık numarası ile beyan edilir.

  Yazılım hizmeti ihracatı yapan gelir vergisi mükellefin %50 kazanç istisnasını geçici vergide düşebiliyor muyuz?

  GVK 89/13. maddesindeki indirim için Geçici Vergi Beyannamesinde “İNDİRİMLER” BÖLÜMÜNDE 122 kod ile indirim yapılır.

  “13. Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, ağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları  ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı(14), bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.”


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here