Ana sayfa Muhasebe Yayık ve ayran makinesinin KDV oranı nedir?

Yayık ve ayran makinesinin KDV oranı nedir?

825
0

Yayık ve ayran makinesinin KDV oranı nedir?

KONU

Yayık ve ayran makinasının tesliminde KDV oranı

SORU

Şirketinizin üretmiş olduğu yayık makinası (tereyağ yapma) ve ayran makinasının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

CEVAP


Buna göre; Şirketinizce üretilen yayık makinası (tereyağ yapma) ve ayran makinasının, TGTC’nin 84.34 tarife pozisyonunda sınıflandırılması ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıması halinde söz konusu makinaların 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde finansal kiralama şirketlerine tesliminin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu makinaların TGTC’nin 84.34 tarife pozisyonu kapsamında yer almaması halinde veya sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında belirtilen şartlar dışındaki tesliminde bu eşyalara genel oranda (% 18) KDV uygulanacaktır.


 

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 50426076-130[28-2016/20-1277]-89 10/05/2016
Konu : Yayık ve ayran makinasının tesliminde KDV oranı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin üretmiş olduğu yayık makinası (tereyağ yapma) ve ayran makinasının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 84 üncü fasılında, “Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları” düzenlenmiş; bu fasıla ait 84.34 tarife pozisyonunda “Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar” tanımlanmıştır.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/28 inci sırasında, TGTC’nin 8434.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılmış olan “Süt sağma makinaları” sayılmış ve bu eşyanın tesliminde % 8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Aynı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında, TGTC’nin 84.34 tarife pozisyonunda yer alan süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar sayılmış ve bunların amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıması durumunda (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV’den istisna edildiği için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi % 1 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

Buna göre; Şirketinizce üretilen yayık makinası (tereyağ yapma) ve ayran makinasının, TGTC’nin 84.34 tarife pozisyonunda sınıflandırılması ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıması halinde söz konusu makinaların 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde finansal kiralama şirketlerine tesliminin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu makinaların TGTC’nin 84.34 tarife pozisyonu kapsamında yer almaması halinde veya sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında belirtilen şartlar dışındaki tesliminde bu eşyalara genel oranda (% 18) KDV uygulanacaktır.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Psikiyatri Muayenesinde verilen eğitim amaçlı toplantılarda KDV oranı kaçtır?

Hastane ile iş ilişkisi bulunmayan hekimlere ameliyathane kullandırılırsa KDV oranı kaç uygulanır?

Cosmocel H-85 adlı ürünün KDV oranı nedir?

Saf suyun KDV oranı nedir?

https://www.muhasebenews.com/sivi-deniz-yosununun-kdv-orani-nedir/https://www.muhasebenews.com/ihaleyle-alinan-pick-up-cinsi-kamyonetin-kdv-orani-nedir/

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here