Ana sayfa Muhasebe Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınacak makine parçalarında KDV istisnası var mıdır?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınacak makine parçalarında KDV istisnası var mıdır?

531
0

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınacak makine parçalarında KDV istisnası var mıdır?

KONU

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınacak makina parçalarında KDV istisnası.  

SORU

…24/6/2011 tarih ve 101784 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yeniden düzenlenen ithal ve yerli makine teçhizat listesinin Ekonomi Bakanlığınca tasdik edildiği, tasdikli listede yer alan “çağarlık” adlı makinenin mamul olarak alınmayacağı, yine listede yer alan alüminyum, plastik, galvaniz, ince boru ve boncuk porselen malzemeleri satın alınarak çağarlık haline getirileceği belirtilerek, tasdikli listede yer alan söz konusu malzeme alımlarında katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

CEVAP


Özelge talep formunuz ekinde yer alan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 11/10/2013 tarih ve 68854 sayılı yazısında, 24/6/2011 tarih ve 101784 sayılı YTB ye ilişkin FOB$:9.047.000.-TL tutarındaki ithal ve 2.031.225.-TL tutarındaki yerli makine-teçhizat listesinin iptal edilerek, yerine yeniden tanzim edilen FOB$:12.639.500.-TL değerindeki ithal ve 2.031.225.-TL tutarındaki yerli makine teçhizat listesinin onaylandığı belirtilmiş olup, özelge talep formunuzda belirtilen alüminyum, plastik, galvaniz, ince boru ve boncuk porselen malzemelerinin yeniden onaylanan yerli makine teçhizat listesinde yazılı olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, yerli makine teçhizat listesinde yer aldığı anlaşılan söz konusu malzeme alımlarınızda, bu malzemelerin çağarlık imalatında kullanılması şartıyla, KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : 45404237-130[I-13-285]-104 09/04/2014
Konu : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınacak makina parçalarında KDV istisnası.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 24/6/2011 tarih ve 101784 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yeniden düzenlenen ithal ve yerli makine teçhizat listesinin Ekonomi Bakanlığınca tasdik edildiği, tasdikli listede yer alan “çağarlık” adlı makinenin mamul olarak alınmayacağı, yine listede yer alan alüminyum, plastik, galvaniz, ince boru ve boncuk porselen malzemeleri satın alınarak çağarlık haline getirileceği belirtilerek, tasdikli listede yer alan söz konusu malzeme alımlarında katma değer vergisi (KDV) istisnası uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

13/d maddesinde, YTB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna olduğu, hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara 69 ve 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiş olup, YTB ye ekli listelerde KDV istisnasından faydalanacağı açıkça belirtilen makine ve teçhizatların tesliminde istisna uygulanacaktır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 11/10/2013 tarih ve 68854 sayılı yazısında, 24/6/2011 tarih ve 101784 sayılı YTB ye ilişkin FOB$:9.047.000.-TL tutarındaki ithal ve 2.031.225.-TL tutarındaki yerli makine-teçhizat listesinin iptal edilerek, yerine yeniden tanzim edilen FOB$:12.639.500.-TL değerindeki ithal ve 2.031.225.-TL tutarındaki yerli makine teçhizat listesinin onaylandığı belirtilmiş olup, özelge talep formunuzda belirtilen alüminyum, plastik, galvaniz, ince boru ve boncuk porselen malzemelerinin yeniden onaylanan yerli makine teçhizat listesinde yazılı olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, yerli makine teçhizat listesinde yer aldığı anlaşılan söz konusu malzeme alımlarınızda, bu malzemelerin çağarlık imalatında kullanılması şartıyla, KDV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.


BENZER İÇERİKLER

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yaptırılan inşaatın sözleşmesinde damga vergisi olur mu?

Yatırım teşvik belgesinin revize edilerek genel teşvik kapsamından bölgesel teşvik kapsamına alınan yatırıma indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hakkında

Birden Fazla Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımdan Kazanç Elde Edilmesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Uygulanır?

Yatırım Teşvik Belgesi Döneminde Yararlanılmayan Diğer Faaliyet Kazançlarından Düzeltme Beyannamesiyle Yararlanılır mı?

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlemler Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlar Damga Vergisine Tabi midir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here