Ana sayfa Çalışma Hayatı Yardımcı eczacı için 29 kodlu fiili hizmet zammından yararlanılabilir mi?

  Yardımcı eczacı için 29 kodlu fiili hizmet zammından yararlanılabilir mi?

  105
  0

  Yardımcı eczacı olarak eczanede işe başlayan personel için 29 kodlu fiili hizmet zammından yararlanabilir miyiz?

  Türk Eczacılar Birliği açıklamasına göre;

  03.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7146 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanunlar kapsamında Sağlık Meslek Mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmiştir. 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un geçici 7 inci maddesinin 3 inci ve 9 uncu fıkralarında yer alan aşağıdaki hükümler gereğince, eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış personellerin eczane teknikerleri olarak görevlendirildikleri ve sağlık meslek mensubu olduğu hususları göz önüne alındığında bu çalışanların fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması gerektiği bildirilmiştir.

  “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” “Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.”

  İşverenler, bünyelerinde çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında olması halinde, söz konusu çalışanla ilgili fiili hizmet zammı bildirimi yapmak zorundadır.

  Eczanelerde bu kapsamdaki çalışanların bildirimiyle ilgili husus SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih ve 66325124-201.99-E.11154977 sayılı yazısında; “İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde, çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi işveren servisleri tarafından yapılması gerekmektedir.” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da belirtilen ve sigortalı olarak çalışmakta olan mesul müdür eczacı, ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan eczacıların da 7146 sayılı Kanun’la tanınan fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna görüş sorulmuştur.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here