Ana sayfa Mevzuat Yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik –...

Yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik – 8.11.2019

299
0

8 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete Sayı : 30942
YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


 

MADDE 1 – 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Dernekler Birimi: İl Dernekler Müdürlüğü ile İlçe Dernekler Büro Şefliğini,” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “dernekler birimine” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimine”, “Dernekler birimlerince” ibareleri “Sivil toplumla ilişkiler birimlerince” ve “Dernekler birimleri” ibaresi ise “Sivil toplumla ilişkiler birimleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dernekler biriminden” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler biriminden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanları birlikte yürütür.

 


Kaynak: Resmi Gazete – 9.11.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here