Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme...

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

14
0
PAYLAŞ
16 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30716

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN
MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN
2019 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI
HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, bu Tebliğde belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 47.771,418 ile çarpılacaktır.

c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 39.721,050 ile çarpılacaktır.

ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2019tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

 

Yıllar 2019 yılında uygulanacak katsayılar Yıllar 2019 yılında uygulanacak katsayılar Yıllar 2019 yılında uygulanacak katsayılar
 1953 ve öncesi 3.392.152,362 1980 69.017,630 2000 10,598
1954 3.059.740,865 1981 47.771,418 2001 8,657
1955 2.709.804,391 1982 39.721,050 2002 5,231
1956 2.220.048,895 1983 34.528,590 2003 4,016
1957 1.942.132,670 1984 27.623,974 2004 3,465
1958 1.776.512,282 1985 19.042,821 2005 3,103
1959-1966 1.509.092,732 1986 13.792,289 2006 2,927
1967 1.369.105,351 1987 10.630,727 2007 2,611
1968 1.256.760,019 1988 7.067,470 2008 2,452
1969 1.197.181,407 1989 4.287,586 2009 2,239
1970 1.117.297,753 1990 2.600,678 2010 2,185
1971 1.005.222,213 1991 1.668,791 2011 2,028
1972 851.928,109 1992 1.002,119 2012 2,063
1973 753.619,896 1993 604,512 2013 1,963
1974 559.340,276 1994 362,183 2014 1,797
1975 446.042,377 1995 164,626 2015 1,675
1976 380.448,863 1996 91,211 2016 1,558
1977 279.063,305 1997 46,853 2017 1,415
1978 199.555,197 1998 27,150 2018 1,229
1979 147.751,650 1999 17,524 2019 1,000

 

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

 


Kaynak: T.C Resmi Gazete – 16.03.2019
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK