Ana sayfa Muhasebe Yakacak yardımı kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilir mi?

  Yakacak yardımı kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilir mi?

  İş elbisesi, ayakkabısı Kıdem tazminatı hesabına dahil edilir mi?

  41
  0

  Kıdem Tazminatı hesaplamada giydirilmiş ücreti hesaplarken, son brüt ücret+ 12 aylık yan haklar toplamının ortalamasını alıyoruz. Bu yan haklar içinde, ikramiye, yakacak yardımı gibi aylık düzenli yapılan ödemeler de var. Sendika ise, yan hakların da ortalama üzerinden değil, son ücret üzerinden alınması gerektiğini ve bizim kıdem tazminatını eksik hesapladığımızı iddia ediyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

  Konuya ilişkin yargı kararları bulunmaktadır:

  Yargıtay’a göre yakacak yardımı vergi yasalarınca vergilendirilmişse kıdem tazminatına brütünün yansıtılması gerekir.

  İlgili karar göre “Toplu İş Sözleşmesinde 2.000 TL net yakacak yardımı ödeneği hükme bağlanmıştır. Davacının hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinde davaya esas tutulan yakacak yardımı vergi yasalarınca vergilendirilmeye tabi tutulmamışsa o takdirde yakacak yardımının brütünü aramaya gerek olmayacak ve dolayısıyla davanın reddi gerekecektir.

  Aksine vergilendirmeye tabi ise, brütünün yansıtılması icabeder. Başka bir anlatımla şimdiki gibi karar verilecektir. O halde mahkemece öncelikle bu yön yetkili merciinden sorulup belirlenerek sonucu uyarınca karar verilmelidir. ”

  Bununla birlikte iş elbisesi, iş ayakkabısı, çizme gibi işçiye iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının emredici kuralları uyarınca verilen ve böylece sosyal yardım dışında kalan giyim eşyası ve diğer şeylerin kıdem tazminatı hesabında göz önünde bulundurulmaması gerekir.

  Yargıtay’a göre de “Gerçekten iş Kanununun 26/2 ve 2869 sayılı kanunla değişik 14. maddenin 12. fıkrasında yer alan kurala göre çıplak ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan ve daimilik arzeden menfaatlerin de kıdem tazminatı hesaplanmasında göz önünde tutulması gerekir. Yine bu objektif hukuk kurallarının uygulanması işyerinde kullanılmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği için verilen giyim ve temizlik malzemeleri ve diğer eşyalar sosyal yardım niteliği taşımayanlar ve devamılılık arzetmeyen ödemeler bu tazminatın hesabına dahil edilmez.”


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here