Ana sayfa Çalışma Hayatı Yabancı ortaklı bir limited şirket çalışanlarına Euro olarak ücret ödeyebilir mi?

  Yabancı ortaklı bir limited şirket çalışanlarına Euro olarak ücret ödeyebilir mi?

  51
  0

  Türkiye kurulmuş (ortağı yabancı tüzel kişilik) olan bir limited şirket çalışanlarına Euro olarak maaş verebilir mi? ( iş faaliyeti hizmet ihracatına aracılık )

  %50 hisse üstündeki yabancı ortaklar verebilir denmektedir. Bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.

  19 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) ile Tebliğin; 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının ve on beşinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

  Tebliğin 8. Maddesi Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeleri düzenlemekte, Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında ve diğer kişiler ile akdedecekleri sözleşme ve bunlara ilişkin ödemelerin hangi para cinsinden yapılacakları belirlenmekte; zorunluluk kapsamında olanları ve istisna kapsamında olanları belirlemektedir.

  Öncelikle yapılan değişikliğe bakacak olur isek;

  Getirilen yeni düzenleme ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

  Bu ekleme ile tebliğin yeni ve son hali;

  “(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle:RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

  Halini almıştır.

  Ayrıca, yine bu Tebliğ ile aynı Tebliğ maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

  Bu ekleme ile tebliğin 8. Maddesinin 15. fıkrasının yeni ve son hali;

  “(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak (Değişik ibare:RG-19/4/2022-31814) kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.”

  Halini almıştır.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here