Ana sayfa Çalışma Hayatı Yabancı Çalışma İzni Alarak İş Kanununa Tabi Çalışacaklar Dikkat!!!

  Yabancı Çalışma İzni Alarak İş Kanununa Tabi Çalışacaklar Dikkat!!!

  1900
  0

  YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALARAK İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?
  İş Kanununa tabi çalışacak yabancı çalışma izni verilen kişiler için önemli husus ve bilgiler aşağıdaki gibidir;

  1- İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.
  2- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
  3- Anayasa gereği hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. “Angarya”, kişinin emeğinin karşılığını almadan zorla çalıştırılmasıdır.
  4- Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
  5- İş sözleşmesi 2 kopya olarak hazırlanır ve işveren ve işçi tarafından imzalanır, imzalı bir kopya isçiye verilir.
  6- Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.
  7- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bu süre en çok 2 ay olabilir.
  8- Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir.
  9- Çalışanlar en geç çalışmaya başlamadan 1 gün önce (inşaat, tarım ve balıkçılık işlerinde en geç başladığı gün) Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işveren tarafından sigortalı olarak bildirilmek zorundadır.
  10- İşverenlerin tüm işçilerin sigortalarını yaptırması gerekmektedir.
  11- 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilirler.
  12- İş Kanununda çalışma süresi haftalık en çok 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılır.
  13- Gece çalışması (20:00-06:00 saatleri arasındaki çalışmalar) 7,5 saati geçemez.
  14- Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez.
  15- 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten fazla olamaz.
  16- 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış genç çalışanlar için bu süre günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir.
  17- Fazla çalışma süresi yılda 270 saatten fazla olamaz.
  18- Fazla çalışma için işçinin onayı zorunludur.

  Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here