Ana sayfa SGK İhale kapsamında güvenlik kamerası değişimi işinde asgari işçilik hesaplaması yapılır mı?

İhale kapsamında güvenlik kamerası değişimi işinde asgari işçilik hesaplaması yapılır mı?

X a.ş y a.ş ye ihale ile güvenlik kamerası değişim işini veriyor. Bu işte asgari işçilik hesabı yapılmalı mıdır?

115
0

X a.ş y a.ş ye ihale ile güvenlik kamerası değişim işini veriyor. Bu işte asgari işçilik hesabı yapılmalı mıdır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un(1) 85. maddesinde “İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir.

Söz konusu tespitler, Kurum’un denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurum’ca araştırılır.” denilmektedir. Buna göre kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, Kanunla kurula kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından yapılan ihale mevzuatına göre yapılan her türlü işlerden ve özel inşaat işlerinden dolayı Kurum’a yeterli miktarda işçilik bildirilip bildirilmediğinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca araştırılacağı hükme bağlanmıştır.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here