Ana sayfa Vergi Vergisini Düzenli Ödeyenlere %5 İndirim!!!

  Vergisini Düzenli Ödeyenlere %5 İndirim!!!

  1189
  0

  6824 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanun ve kanun hakkındaki kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

  08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi,
  • 488 sayılı Damga Vergisi,
  • 492 sayılı Harçlar,
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

  Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

  VERGİLERİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFLERE ÖDÜL

  Kanunun 4. Maddesinin 121. Mükerrir maddesine göre; vergiye uyumlu mükelleflere %5 indirim yapılacak.

  Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefi olanlar, uygun şartları taşıdığı takdirde yılık gelir ve kurumsal vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir ve kurum vergisinden indirilir.

  Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon TL’den fazla olamaz.

  İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

  1. İndirimi hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekmektedir.
  2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması
  3.
  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibari ile vergi aslı 1000 TL’nin üzerinde vergi borcu olmaması gerekmektedir.

  BU MADDE KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİNDE YARARLANAN MÜKELLEFLERİN ŞARTLARA UYMADIĞI TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?
  Bu madde kapsamında vergi indiriminde yararlanan mükelleflerin şartlara uymadığı tespit edilirse, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolasıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın vergilendirilir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here