Ana sayfa Vergi Vergide Yoklama Nedir?

    Vergide Yoklama Nedir?

    6007
    0

    1- YOKLAMA YAPILMASININ AMACI NEDİR?
    Yoklamadan maksat,
    1.1- Mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları,
    1.2- Kayıtları,
    1.3- Mevzuları araştırmak,
    tespit etmektir.

    2- YOKLAMAYA YETKİLİ MEMURLAR AYRICA HANGİ BİLGİLERİ KONTROL ETMEK ZORUNDADIR?
    Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak;
    2.1- Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiş usuller dâhilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla
    günlük hasılatı tespit etmek,

    2.2- 3100 Sayılı Kanun kapsamına girip;
    2.2.1- Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını,
    2.2.2- Bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek,

    2.3- Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin;
    2.3.1- İş yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını,
    2.3.2- Tasdikli olup olmadığını usulüne göre;
    2.3.2.1- Kayıt yapılıp yapılmadığını,
    2.3.2.2- Vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını,
    2.3.2.3- Faturasız mal bulunup bulunmadığını,
    2.3.2.4- Levha asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek,
    2.3.2.5- Kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna delil teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak,

    2.4- Nakil vasıtalarını,
    2.4.1- Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak,
    2.4.2- Taşıtta bulundurulması icap eden,
    2.4.2.1- Taşıt pulu,
    2.4.2.2- Yolcu listesi,
    2.4.2.3- Fatura veya sevk irsaliyesi,
    2.4.2.4- Yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile,
    2.4.2.5- Taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek,

    2.5- Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması, halinde bu belgelerin ibrazına kadar,
    2.5.1- Nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak,
    2.5.2- Taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı bekletmek,
    2.5.3- Muhafaza altına almak, (Beklemeye ve muhafazaya alınan malların bozulmaya ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar ise üç ay sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının belli edeceği esaslar dâhilinde tasfiye olunur.)
    Yetkisini haizdirler.

    3- KİMLER YOKLAMA YAPMAYA YETKİLİDİR?
    Yoklamaya yetkililer;
    3.1- Vergi dairesi müdürleri,
    3.2- Yoklama memurları,
    3.3- Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler,
    3.4- Vergi incelenmesine yetkili olanlar,
    3.5- Gelir uzmanları,
    tarafından yapılır.

    4- YOKLAMA MEMURLARI KİMLİK GÖSTERMEK ZORUNDA MIDIR?
    EVET.
    4.1- Yoklama yapanların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulunur.
    4.2- Yoklama yapanlar bu vesikayı, kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yoklama yapılan kimseye gösterirler.
    4.3- Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kâfidir.

    5- YOKLAMA NE ZAMAN YAPILIR?
    Yoklama her zaman yapılabilir.

    6- YOKLAMA YAPILACAĞI ZAMAN İLGİLİ KİŞİLERE HABER VERİLİR Mİ?
    HAYIR.
    Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez. 

    7- YOKLAMA FİŞİ NEDİR?
    Yoklama fişi; yoklama neticeleri tutanak mahiyetinde olan “yoklama fişine” geçirilir.

    8- YOKLAMA FİŞİ NASIL DÜZENLENİR?
    Yoklama fişleri;
    8.1- Yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarihlenir,
    8.2- Bulunursa nezdinde yoklama yapılan veya yetkili adamına imza ettirilir;
    8.3- Bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır,

    8.4- Yoklama fişi,
    8.4.1- Polis,
    8.4.2- Jandarma,
    8.4.3- Muhtar
    8.4.4- İhtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır.

    9- YOKLAMA NETİCELERİ NE ŞEKİLDE BİLDİRİLİR?
    Yoklama fişlerinin;
    9.1- Birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır.
    9.2- Bunlar bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta ile gönderilir.
    9.3- Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu karneye işaret olunur.
    9.4- Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine verilir.

    10- ELEKTRONİK YOKLAMA NASIL YAPILIR?
    Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131’ inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile aynı mahiyette olan;
    10.1- Elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilir.
    10.2- Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır.
    10.3- Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.

    11- TOPLU YOKLAMA NEDİR?
    Vergi uygulamalarının gerektirdiği hallerde ayrı ayrı fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılması ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde gösterilmesi uygundur.
    Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama fişi mahiyetinde ayarı bir tutanakla tespit olunur.

    Kaynak: Vergi Usul Kanunu

    Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

    BİR CEVAP BIRAK

    Please enter your comment!
    Please enter your name here