Ana sayfa Vergi Vergi mükelleflerine 5.000 TL ve üstü faturalar kâğıt fatura olarak düzenlenebilir mi?

  Vergi mükelleflerine 5.000 TL ve üstü faturalar kâğıt fatura olarak düzenlenebilir mi?

  16
  0

  5.000/30.000 TL e-arşiv fatura işleminde, vergi mükellefine KDV dahil tam olarak 5.000 TL fatura kağıt olarak mı yoksa elektronik ortamda mı düzenlenmelidir?

  VUK 509’a göre; e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, e-arşiv portalından düzenlenmesi gereklidir.

  Zorunlu olarak e -arşiv ve e-faturaya geçmeyen mükellef faturalarını 5.000 TL-30.000 TL sınırı ile GİB portal üzerinden düzenliyor. Fatura akışı çok fazla olduğu için entegratör kullanmaya karar verdik. Özel entegratör Ağustos 2020 itibari ile kullanmaya başlarsak mali mühür alıp e arşiv ve e fatura başvurusu yapmak zorunda mıyız?

  Eğer e-fatura veya e-arşiv fatura düzenleyen bir mükellef değilseniz; 5 bin ve 30 bin TL üzeri faturaları GİB portal üzerinden düzenlemelisiniz. 

  Özel entegratör ile anlaşmanız durumunda mali mührünüz ile başvuru yaptığınızda e-fatura ve e-arşiv fatura kullanabilirsiniz.

  Sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmesi olmayan eczacı mükellefimizin 01.07.2021 tarihi itibari ile e- fatura geçme zorunluluğu anladığım kadarı ile olmayacak.

  Bu mükellefimiz bu tarihten itibaren “e belge gıb” sitesi üzerinden 5.000/30.000 TL olarak fatura düzenlemeye devam edebilir mi?

  Sosyal güvenlik kurumu ile sözleşmesi olmayan mükelleflerin 01.07.2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).”

  MADDE 2 – Aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

  “d) Bu Tebliğin “IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.” 

  Yukarıdaki hükümlere göre; Firmanız ,1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış ise ise söz konusu Kuruma e- fatura düzenleyecektir. 

  SGK dışındaki firmalara düzenlenen faturalar için böyle bir zorunluluk yoktur.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here