Ana sayfa Mevzuat Vergi İncelemeleri ile İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

Vergi İncelemeleri ile İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

76
0

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 10.04.2021/78

Vergi İncelemeleri ile İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği

Yönetmelik ile 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)’ne uygun olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında yer alan Grup Başkanlıkları ibareleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiş, ayrıca Maliye Bakanlığı ile ilgili ibareler Hazine ve Maliye Bakanlığına dönüştürülmüştür. Rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yanında ayrıca Cumhurbaşkanı kararlarını da dikkate alarak maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendireceği belirtilmiştir.

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yapılan yönetmelik değişikliği ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:
― 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına dönüştürülmüştü. Yönetmelikte, Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen değişikliklere uygun bir şekilde Grup Başkanlığı, ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir.

― Ayrıca Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı ifadeleri, Hazine ve Maliye Bakanı; Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelik değişiklikleri aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here