Vergi gecikme zammı %2 oldu – 5 Eylül 2018

Vergi gecikme zammı %2 oldu – 5 Eylül 2018 05.09.2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir. Kaynak: Gib Yasal Uyarı: … Okumaya devam et Vergi gecikme zammı %2 oldu – 5 Eylül 2018