Ana sayfa Vergi Vergi Cüzdanı Nedir ve Ne İçin Düzenlenir?

  Vergi Cüzdanı Nedir ve Ne İçin Düzenlenir?

  2063
  0

  1- VERGİ CÜZDANLARI NE İÇİN DÜZENLENİR?
  1.1-
  Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenir.
  1.2- Vergi cüzdanlarının fiyatını, ihtiva edeceği bilgileri, cüzdan almaya dair şekil ve esasları, hangi vergiler hakkında uygulanacağını, kimlere verileceğini ve uygulama zamanını tespitte Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Diğer amme idareleri, alacaklarının mahiyetine uygun olarak bu cüzdanların şeklinde ve kullanılış tarzında değişiklik yapabilirler.
  1.3- Vergi cüzdanı mükelleflere bedeli karşılığında verilir.
  1.4- Vergi cüzdanlarındaki her türlü bilgiler tahsil daireleri tarafından, tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri, postaneler veya bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir.
  1.5- Tahsil daireleri, bankalar ve postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yapılan kayıtlar damga vergisinden muaftır.

  2- AMME ALACAĞININ ÖDENDİĞİNİN İSPATI NASIL YAPILIR?
  Amme alacağının ödendiği, salahiyetli ve mesul memurlar tarafından verilen makbuzlar ile tahsil daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunabilir.

  ***6183 sayılı Kanunun 42’nci maddenin 2 numaralı fıkrası hükmü mahfuzdur.

  3- AMME ALACAĞINA RIZAEN YAPILAN ÖDEMELERİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR NELERDİR?
  Amme alacağına karşılık rızaen yapılan ödemeler sırasıyla;
  3.1- Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş,
  3.2- İçinde bulunulan takvim yılı sonunda zaman aşımına uğrayacak,
  3.3- Aynı tarihte zaman aşımına uğrayacak alacaklarda her birine orantılı olarak,
  3.4- Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana,
  mahsup edilir.

  ***Ödemenin, alacak aslı ile fer’ilerinin tamamını karşılamaması halinde mahsup alacağın asıl ve fer’ilerine orantılı olarak yapılır. 

  ***Amme alacağına karşılık cebren tahsil olunan paralar; önce parayı tahsil eden dairenin, artarsa aynı amme idaresinin takibe iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin takip konusu alacak aslı ve fer’ilerine orantılı olarak mahsup edilir.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here