Ana sayfa Vergi Vergi Borçlarında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadar Biliyor musunuz?

  Vergi Borçlarında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadar Biliyor musunuz?

  2120
  0

  Vergi borcunda zaman aşımı aşağıda belirtilmiştir;

  1- Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.
  2- Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde 1 yıldan fazla olamaz.
  3- Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar.
  4- Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden doğar.
  5- Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam eder.
  6- Yatırım indirimi uygulamasında yatırımcının yatırım veya işletme döneminde öngörülen özel şartları ihlal etmesi halinde, zamanaşımı bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yılbaşından itibaren başlar.

  Örnek 1: Mükellef, Temmuz 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi (KDV) beyannamesini vermemiştir.
  Vergi dairesince, 30.10.2009 tarihinde matrah takdiri için ilgili takdir komisyonuna başvurulmuş ve takdir komisyonu kararı vergi dairesine 16.05.2011 tarihinde tevdi edilmiştir.

  Temmuz 2007 dönemine ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31.12.2012 tarihinde sona ermektedir.
  Bu olayda takdir komisyonunda geçen süre 1 yıldan uzundur.
  Dolayısıyla, yeni hükümlere göre işlemeyen süre her hal ve takdirde 1 yıldan fazla olamayacağından, zamanaşımı süresi 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.

  Örnek 2: 2006 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi için 20.09.2011 tarihinde takdir komisyonuna başvurulmuş ve komisyon kararı 10.04.2012 tarihinde vergi dairesine tevdi edilmiştir.

  2006 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31.12.2011 tarihinde sona ermektedir.
  Bu olayda takdir komisyonuna sevk dolayısıyla işlemeyen sürenin, komisyon kararının vergi dairesine tevdi edildiği 10.4.2012 tarihine ilave edilmesiyle bulunan 22.07.2012 tarihinde zamanaşımı süresi sona erecektir.

  Örnek 3: 2006 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi için 30.09.2011 tarihinde takdir komisyonuna başvurulmuş ve takdir kararı 30.11.2012 tarihinde vergi dairesine tevdi edilmiştir.

  2006 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31.12.2011 tarihinde sona ermektedir.
  Bu olayda takdir komisyonunda geçen süre 1 yıl 2 aydır.
  Ancak yeni hükümlere göre işlemeyen süre her hâl ve takdirde 1 yıldan fazla olamayacağından, duran zamanaşımı 30.09.2012 tarihinde işlemeye başlayacak ve 31.12.2012 tarihinde zamanaşımı süresi sona erecektir.

  Kaynak: 213 Sayılı VUK (114. Madde) ve 400 nolu Tebliğ

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here